ARA
LANGUAGE

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16.04.2012 tarihinde kurulmuştur. Veteriner Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Abdurrahman GÜL atanmıştır. Fakülte bünyesinde 4 Prof. Dr., 2 Doç. Dr.,  5 Yrd. Doç. Dr. , 2 Öğr. Gör. ve 15 Arş. Gör. olmak üzere toplam 28 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

DUYURULAR


TümDuyurular

Dosyalar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Son Şekli)
Personel Göreve Başlama Formu
Akademik Personel İzin İsteği Formu
İdari Personel İzin İsteği Formu
Saatlik İzin Formu