ARA
LANGUAGE

2008 Yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi  bünyesinde 11 adet bölüm ile (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni Bölümleri)  ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve Pratik bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,tarımın her dalında araştırma,teknoloji ve hizmet üretmek,yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef almıştır. 
 
Ziraat Fakültesi, bünyesinde 6 Profesör, 6 Doçent , 14 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Doktor Araştırma Görevlisi ve 14 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim vermektedir.
 
MİSYONUMUZ
Bilimsel Araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek, doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek, bölge ve ulusunun ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek, İnsan sağlığını gözeten güvenilir gıdaların sağlanmasıdır.
 
VİZYONUMUZ
Bilimsel araştırmalar, nitelikli eğitim ve yayım faliyetlerinde ziraat ve doğa bilimleri alanında ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan Bir fakülte olup, bölge, ulus ve dünya insanlarının yararına çalışmaktadır.

Dosyalar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Akademik İzin Formu
Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu
Sınavlar İçin Not Düzeltme Formu
Mal Bildirimi Formu
Kişisel Bilgi Formu