ARA
LANGUAGE

2008 Yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi  bünyesinde 9 adet bölüm ile (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni Bölümleri)  ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve Pratik bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef almıştır. 

Ziraat Fakültesi, bünyesinde 9 Profesör, 4 Doçent , 15 Dr. Öğr. Üyesi ve 14 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim vermektedir.

MİSYONUMUZ

Ziraat Mühendisliği alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir. Bilimsel Araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek, doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek, bölge ve ulusunun ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek, İnsan sağlığını gözeten güvenilir gıdaların sağlanmasıdır.

VİZYONUMUZ

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır. Bilimsel araştırmalar, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetlerinde ziraat ve doğa bilimleri alanında ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan Bir fakülte olup, bölge, ulus ve dünya insanlarının yararına çalışmaktadır.

DUYURULAR

ZİRAAT FAKÜLTESİ 2018/2019 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

TIKLAYIN


TümDuyurular

Dosyalar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Akademik İzin Formu
Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu
Sınavlar İçin Not Düzeltme Formu
Mal Bildirimi Formu
Kişisel Bilgi Formu