ARA
LANGUAGE

Genel Bilgi

 
Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 29.05.2007 tarihinde kurulmuş olup, Ekim 2009 yılında ek kontenjan ile öğrenci alınması ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Optisyenlik Programı ve Tıbbi Görüntüleme Programı), Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Fizyoterapi Programı), Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü (Çocuk Gelişimi Programı), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü (Yaşlı Bakım Programı), Yönetim ve Organizasyon Bölümü (Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı) ve Eczacılık Bölümü (Eczacılık Hizmetleri Programı) olmak üzere 6 (Altı) bölüm ve bu bölümler kapsamında 10 (On) program ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Meslek Yüksek Okulumuz 6 (Altı) Öğretim Üyesi, 22 (Yirmi İki) Öğretim Görevlisi ve 4 (Dört) İdari Personel ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.
 
Misyonumuz; 
sağlık ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde  sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlerimize bağlı nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
 
Vizyonumuz; 
İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, sağlık sektörü ile toplumsal gereksinime göre yeni eğitim programları geliştirmek ve tercih edilen bir kurum olma özelliğimizi korumak ; Nitelikli öğretim elemanı ve Özgün bir eğitim  ile alanlarında yeterli öğrenci yetiştirmek.
 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kalite politikası; kalite yönetim sistemi kapsamında eğitim-öğretim kapsamında gelişen, değişen alanlarda etkili ve verimli, dış ve iç paydaşları ile birlikte dünya standartlarında lider eğitim kurumu olmak yolunda sürekli ilerlemektir.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

  • Meslek Yüksek Okul Web sitesini sürekli güncel tutmak ve gelişimlere ayak uydurmak.
  • Meslek Yüksek Okul personeli ile öğrencilerimizi sosyal etkinliklere teşvik etmek.
  • Bütün eğitim birimlerimizin istatiksel olarak değerlendirilerek durum tespitinin yapılması.
  • Akademik personelin bilimsel çalışmalarının teşvik ve takip edilmesi.
  • Yıl sonunda en başarılı akademisyenin tespiti ve ödüllendirilmesi.
  • Meslek Yüksek Okul bünyesinde konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin yapılması.

DUYURULAR

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EK SINAV PROGRAMI

TIKLAYINIZ.

Meslek Yüksekokulumuz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenine Ait Fotoğraflar

Tıklayınız

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı Mazeret Sınavı Öğrenci Listesi

Tıklayınız.


TümDuyurular

Dosyalar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT SİLME BAŞVURU DİLEKÇESİ
MAZERET SINAVI DİLEKÇESİ
SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ
NOT DÜZELTME CETVELİ
DERS MUAFİYETİ TALEPNAMESİ