ARA
LANGUAGE

TARİHSEL GELİŞİMİ

Meslek Yüksekokulumuzun temelini oluşturan Bingöl Meslek Yüksekokulu 1986 yılında Fırat Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 2007 yılında Bingöl Üniversitesi’nin kurulmasıyla ilgili yasa gereği Bingöl Üniversitesine bağlanmıştır. Bingöl Üniversitesi Senato’sunun teklifi ile, 04.02.2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında mevcut yüksekokulun isminin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi ve ayrıca Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir meslek yüksekokulunun kurulması 2547 ve 2880 sayılı kanunun 7/B-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Bu kararla beraber Arıcılık, Bilgisayar Programcılığı, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği, Elektrik, Elektronik Haberleşme, Halıcılık ve Kilimcilik, İnşaat Teknolojisi, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Tekstil programları yüksekokulumuza bağlanmıştır. Devam eden süreçte yeni programlar olarak Laborant ve Veteriner Sağlık, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler, Bahçe Tarımı, Harita ve Kadastro ve Mekatronik programları açılmıştır. Yüksekokulumuz kadrosunda 5 Doçent Doktor, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 29 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 40 akademik personel ve 6 idari personel görev yapmaktadır.

MİSYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak misyonunumuz; bölgesel ve ulusal ekonominin gelişmesi için kritik önemi olan nitelikli ara kademe elemanı ihtiyacını karşılamak, çağdaş, katılımcı ve konusuyla ilgili akademik olduğu kadar uygulamaya da yönelik eğitim programları düzenlemek; teknolojik ve profesyonel yetkinliğe sahip, zengin ve güncel akademik bilgilerle donatılmış, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık, katılımcı, dinamik, iş ahlakı, etik ve toplum vicdanına saygı gösteren öğrenciler yetiştirmek; ülkemize ve tüm dünyaya sürdürülebilir, yenilikçi, sorumlu ve faydacı çözümler sunmak yoluyla toplumsal gelişime öncülük etmektir.

VİZYONUMUZ

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz Bingöl Üniversitesi’nin vizyonu temelinde; Evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, eğitim, araştırma, topluma ve sanayiye yönelik hizmetlerin planlanması ve değerlendirilmesinde paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde ve geri bildirime dayanan yenilik ve değişime açık teknolojik bir alt yapıya sahip, bünyesindeki programların zenginliğinden faydalanarak öğretim elemanlarının ortak çalışmalarını disiplinler arası bilimsel boyuta taşıyan ve bu konuda örnek olan, görev ve sorumluluk alanlarındaki programlarla ilgili etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını üretebilen, program alanlarına yönelik bölgesel ve ulusal sektörlerin başvuru kaynağı olarak nitelikli ara kademe işgücü temini, araştırma–geliştirme ve danışmanlık hizmetlerinde tercih edilen, Mesleki ve teknik eğitimde yüksekokul kanalıyla elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak kendini geliştiren, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan ara kademe eleman-tekniker yetiştiren bir yüksekokul olmaktır.

DUYURULAR


TümDuyurular

Dosyalar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Ders Muafiyet Basvuru Dilekcesi
Personel Formu
Personel Göreve Başlama Formu
Saatlik İzin Formu
Taşınır İstek Belgesi