ARA
LANGUAGE

 

Genel Bilgi

Güncel BÜBAP Sayfası

 

DOSYALAR

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Harcama Pusulası Örneği
Kalem Aktarım Dilekcesi
BAP Ihale Esaslari
BÜBAP YÖNERGESİ
Yüksek Öğretim Kurumları Bütçelerinde Bil.Arş.Projeleri için Tefrik Edilen ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Esas ve Usuller
BAP YONETMELİĞİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yönetim Şeması
Avans Talep Formu
Avans Kapatımı Dilekçesi
Ek Bütçe Talep Dilekcesi
Ek Süre Talep Dilekcesi
Güzergah Formu
Mahsup/Kesin Hesap Formu
Bübap Kamu İç Kontrol Sistemi Komisyon Üyeleri
Bilimsel Araştırma Projeleri İş Akış Şeması
Bap Avans Süreci
Kalkınma Bakanlığı Projeleri İş Akış Şeması
Malzeme İstek Formu
Proje Başvuru Formu Örneği
Görev Tanımı Koordinatör
Görev Tanımı Bilg.İşlt. Yıldız YOLCU
Ara Rapor Örneği
Avans Açma Dilekçesi
Proje Değerlendirme Bilgileri
Görev Tanımı Bilg.İşlt. Pınar AKÇALI
Kamu Hizmet Standartları Tablosu
Hassas Görevler
BAP Protokolü 2014
Etik Davranış İlkeleri