ARA
LANGUAGE

 

BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYON FARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI

"Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma"

Ülkemizde son yıllarda açılan üniversite sayısı 181’e ulaşmış ve 81 ilde üniversite kurulmuştur; ancak bu üniversitelerin her birinin bir diğerinin benzeri olma yönünde bir eğilim ve gayret içinde olduğu görülmektedir. Özellikle yeni kurulan üniversitelerin, kurumsallaşmasını tamamlamış üniversitelerin akademik hedefleri yönünde bir çaba içinde oldukları, eski üniversitelerin akademik ve kurumsal süreçlerini takip ederek aynı başarıyı tekrarlama gayreti içinde oldukları fark edilmektedir. Hâlbuki ülkemizin tarihi, coğrafi, kültürel, tarım ve iklim kimliği olarak farklı bölgelerinde kurulmuş olan yeni üniversitelerin bölgelerinde, büyük merkezlerdeki köklü üniversitelerden daha fonksiyonel bir işlev görmeleri mümkündür. Bu üniversitelerin söz konusu bölgeler için üretemeyecekleri verimi üretip kendi bölgelerine daha etkin bir katkı sağlayabileceklerdir.

Esasen bu durum yeni YÖK perspektifinin de bir parçasını oluşturmaktadır. Bu perspektif bazı üniversitelerin eğitimde, bazılarının araştırmada, bazılarının ise bölgesel kalkınmaya katkı sağlama odaklı farklılaşmasını içermektedir.  

Bingöl Üniversitesi de 18 Ekim 2016 tarihinde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması  Programı kapsamında ’’Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma’’ alanında pilot üniversite seçilmiş olup bu tarih itibariyle iç ve dış paydaşlarla yoğun toplantı ve istişareler yapılmak suretiyle çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu program kapsamında, çalışmaların daha verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi ve hedeflenen amaçlara başarı ile ulaşılabilmesi için Rektörlük binasında faaliyet göstermek üzere Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) kurulmuştur.

Programın temel amacı, başta Bingöl ili olmak üzere bölgenin kaynak donanımına uygun şekilde tarım-havza bazlı gelir getirici ve istihdam yaratıcı faaliyetlerin havza düzeyinde yaygınlaşması ve alt yapının iyileştirilerek halkın refah seviyesinin yükseltilmesidir. 

Program kapsamında yapılan alan araştırmaları  uzun görüşmeler sonucu bölge doğal kaynakları ve sosyo- ekonomik yapısı dikkate alınmış ve ;

“Arı ve Arı Ürünleri”

“Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi”

ana temaları program kapsamında pilot çalışma konuları olarak seçilmiş ve bu alanlarla ilgili potansiyel tespiti, Ar-Ge çalışmaları, akademik altyapının geliştirilerek güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmaya katkısı vb. detaylı ve bütüncül çalışmalar planlanmıştır.

DUYURULAR

Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Apimondia Dünya Arıcılık Kongresine Katıldı

Tıklayınız.

Üniversitemizin PİKOM Ekibi Arı Yetiştiricilerini Ziyaret Etti

Tıklayınız.

Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Politika Dokümanı

Tıklayınız.


TÜM DUYURULAR

DOSYALAR

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Politika Dokümanı
2017 APIMONDIA PİKOM BROŞÜRÜ