ARA
LANGUAGE

2016 Yılında Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Bingöl Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma  Merkezi Müdürlüğü   ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve Pratik bilgilerle donanımlı bilim adamı yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi hedef almıştır. 

Misyonumuz

Bitkisel, hayvansal ve her türlü gıda üretimine ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak,

Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkân sağlamak, veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek,

Vizyonumuz

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Genç Meslek Yüksekokulu ve ilgili diğer birimlerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek. Üniversitede bitkisel, hayvansal ve gıda üretimi ile ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarının ön lisans, Lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağlamak. Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında; üretim planları yapmak her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek. Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak. Her türlü bitkisel hayvansal üretim alanları, bitkisel hayvansal kaynaklı gıda üremi, hayvan ve bitki sağlığı, tarımsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarım ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve  bitki besleme ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, çağdaş temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak. Islah çalışmaları yapmak, nitelikli damızlık hayvan ve bitki materyalleri üretimi için gen ve embriyoak tarımıyapabilecek altyapı kurmak, gen bankaları oluşturmak veya oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

DOSYALAR

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Bingöl Üniversitesi Tarımsal, Hayvansal Uygulama Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği