ARA
LANGUAGE

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 22 Şubat 2012 tarih ve 28213 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile kurulmuş, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren uzaktan eğitim programlarına öğrenci almaya başlamış ve halen çalışmalarına devam etmektedir.

Üniversitemizdeki birçok bölüm ve programların Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin uzaktan eğitimi gerçekleştirilmektedir. Bu derslere ait ders programlarının hazırlanması, sınavların etkin bir şekilde yürütülmesi için dersliklerin belirlenmesi ve sürecin aksamaması amacıyla tüm tedbirlerin alınması merkezimiz tarafından dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi öğrencilerin yoğun ders yükünden kurtulmasını ve istediği zaman istediği yerde derse ait dokümanlar ile dersini işleyebilme rahatlığını sunmuştur.

Bu dersleri alan öğrenciler web sayfamızda kendileri için belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak hem derslere ait ders notlarını indirebilmekte hem de 14 haftalık eğitim için hazırlanmış video derslerine ulaşabilmektedir.

Merkezin amaçları şunlardır:

  • 1-Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans ve lisans programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmek,
  • 2-Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak
  • 3-Üniversitedeki uzaktan eğitim programlarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
  • 4-Eğitim ve öğretim süreçlerinde elde edilen bilgileri tüm paydaşlara ulaştırmak,
  • 5-Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
  • 6-Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,
  • 7-Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
  • 8-Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,