ARA
LANGUAGE

 

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayımlanan İktisadiyat Dergisi; ekonomi ve finans, insan ve toplum bilimleri, işletme ve yönetim bilimleri gibi başlıkların oluşturduğu geniş bir alanda bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergi kapsamında, araştırmacılar ve akademisyenler için global ölçekte kabul edilebilir bir bilgi üretimi ve paylaşımı ortamının sağlanması, toplumun bilimsel ve entelektüel birikimine ulusal ve uluslararası düzeyde müspet katkı sağlanması hedeflenmektedir. Dergi, özgün makalelerin yanı sıra, editöre mektuplar, toplantı ve konferans raporları, kitap kritiği ve yayın kurulunun kararıyla özel sayılarının da yayınlandığı uluslararası bir iktisat, işletme, finans, İslam iktisadı ve finansı ile kamu yönetimi dergisi olma özelliği taşımaktadır. Tüm makalelerin Türkçe ya da İngilizce yayımlanabildiği dergi, yayın etiğinin en yüksek standartlarını benimsemeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir etik dışı tutuma karşı olası tüm önlemleri almaktadır. İktisadiyat Dergisi, Aralık ve Temmuz döneminde yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi, 31 Ekim; Temmuz sayısı için makale son gönderim tarihi 31 Mayıs’tır. Her hakkı saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.