ARA
LANGUAGE

T.C. 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

 

İKTİSADİYAT 

ECONOMIC SCIENCES 

 

YAYIN SAHİBİ / PUBLISHER 

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adına / On Behalf of Bingol University Faculty of Economics and Administrative Sciences 

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ (V. Dekan /A. Dean) 

  

EDİTÖR / EDITOR in CHIEF 

Dr. Bilal BAĞIŞ 

   

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITORIAL MANAGER 

Yrd. Doç. Dr. Beşir KOÇ

   

Amaç ve Kapsam 

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayımlanan İktisadiyat (The Economic SciencesDergisi; ekonomi ve finans, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve yönetim, İslam iktisadı ve hukuku ile kamu yönetimi gibi başlıkların oluşturduğu geniş bir alanda bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve yayımlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kapsamında, araştırmacılar ve akademisyenler için global ölçekte kabul edilebilir bir bilgi üretimi ve paylaşımı ortamının sağlanması, toplumun bilimsel ve entelektüel birikimine ulusal ve uluslararası düzeyde müspet katkı sağlanması hedeflenmektedir. Dergi, özgün makalelerin yanı sıra, editöre mektuplar, toplantı ve konferans raporları, kitap kritiği ve yayın kurulunun kararıyla özel sayılarının da yayınlandığı uluslararası bir iktisat, işletme, finans, İslam iktisadı ve finansı ile kamu yönetimi dergisi olma özelliği taşımaktadır. Tüm makalelerin Türkçe ya da İngilizce yayımlanabildiği dergi, yayın etiğinin en yüksek standartlarını benimsemeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir etik dışı tutuma karşı olası tüm önlemleri almaktadır.  

İktisadiyat Dergisi, yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi, 31 Ekim; Temmuz sayısı için son gönderim tarihi 31 Mayıs’tır. Her hakkı saklıdır. Yayınlar için ücret talep edilmez. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz. 

   

Aims and scope 

The Economic Sciences (İktisadiyat) journal of Bingol University Faculty of Economics and Administrative Sciences is an international peer-reviewed economics, business management, finance, Islamic economics and finance, and public administration journal that aims to focus on publication of high quality scholarly articles on economics and finance, humanities and social sciences, business and management sciences, Islamic economics and finance and public administration. In addition to advanced and original papers, the journal publishes special volumespromotional articles, editorial letters, meeting and conference reports and book reviews. It aims to promote, provide and share scientifically acceptable articles with a world- wide scholarly acceptable intellectual base for researchers and academics, without any restrictions. It undertakes to adopt the highest standards of publication where all articles can be written in Turkish and English, and takes all possible precautions against any publication malpractice.  

The journal is published twice a year. The deadline for submission to the December issue is October 31stand the deadline for July issues is May 31stAll rights reserved. Publication is free of charge. No quotation may be made without an explicit reference to the magazine. 

    

İçerik / Content 

  • Ekonomi ve Finans / Economics and Finance, 
  • Beşeri ve Sosyal Bilimler Humanities and social sciences, 
  • Kamu Yönetimi / Public Administ. 
  • İşletme ve Yönetim Bilimleri / Business and Management Sciences, 
  • İslam İktisadı ve Finansı / Islamic Economics and Finance, 
  • Kamu Maliye / Public Finance, 

 

         : @iktisadiyatdrg

E-posta           : iktisadiyat@bingol.edu.tr ve iktisadiyatdergisi@gmail.com

Telefon           : 0426 216 0017 – (1722)

Fax                 : 0426 216 0018

Adres              : Selahattin Eyyubi-i Mah. Aydınlık Cad. No: 1, Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12000 Merkez/BİNGÖL