ARA
LANGUAGE

TÜRK DOĞA VE FEN DERGİSİ / TURKISH JOURNAL OF NATURE AND SCIENCE

ISSN: 2149-6366

Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayın hayatına 2011 tarihinde başlayan Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012 tarihinden itibaren isim değişikliğine giderek Türk Doğa ve Fen Dergisi adıyla yayımlanmaya devam etmektedir. Türk Doğa ve Fen Dergisi (TurkishJournal of Nature andScience), TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark grubunda yer alan, yılda 2 kez online olarak yayımlanan süreli, hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz, doğa ve fen bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, etik kurallar çerçevesinde, araştırma makalesi, kısa bildiri, bilimsel rapor, gözlem, editöre mektup ve derleme olarak yayımlar.