ARA
LANGUAGE

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
ISSN: 2147-5679

Sahibi / Owner
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Orhan BAŞARAN

Yazı İşleri Müdürü / Editor In Chief
Öğr. Gör. Murat VAROL

Editörler / Editors
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
Yrd. Doç. Dr. M. Zahir ERTEKİN
Öğr. Gör. Murat VAROL

Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Arş. Gör. Metin ÇİFTÇİ
Arş. Gör. Ömer DELİKAYA
Arş. Gör. Yusuf AYDOĞDU
Okt. Ahmet KESMEZ

Yayın Kurulu ve Danışma Kurulu
Editorial Board and Advisory Board

Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Prof. Dr. Abdulaziz HATİP
Prof. Dr. Mahfuz SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ
Prof. Dr. Mehmet BARCA
Prof. Dr. Abdullah ÖNALAN
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Doç. Dr. Hasan ÇİÇEK
Doç. Dr. Abdurrahman ADAK
Doç. Dr. Vecihi SÖNMEZ
Doç. Dr. Mustafa KIRKIZ
Doç. Dr. Ousama EKHTIAR
Doç. Dr. Orhan BAŞARAN
Doç. Dr. Abdullah KIRAN
Yrd. Doç. Dr. Abdülhadi TİMURTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Abdulmuttalip ARPA
Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
Yrd. Doç. Dr. Emanullah POLAT
Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK
Arş. Yazar Zeynel Abidin ZINAR

Dergi Sekreteryası / Secretary of Journal
Sadrettin BEKİ / Enstitü Sekreteri

Arş . Gör. Yusuf AYDOĞDU
Arş. Gör. Ömer DELİKAYA

Dergi Tasarım ve Uygulama / Magazine Design
Aysel Kazıcı Özalp (Şemal Medya)

Basım Yeri / Place of Publication
Berdan Matbaacılık/Sadık Daşdöğen
Davutpaşa Cd. Güven San. Sit.
C Blok No: 239 Topkapı/İSTANBUL
Tel: 0212 613 12 11

Dergi Yazışma Adresi / Correspondence Adress
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü, 12100-Bingöl
Telefon: 0426 214 00 42
Faks: 0426 214 00 42
Enstitü e-posta: yasayandillerenst@bingol.edu.tr
Dergi e-posta: bingolyasayandiller@gmail.com