ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

2019 Yılı (Güncel - Geçici) Akademik Teşvik Başvuru Sonuçları

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME VE KARAR TUTANAĞI

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Akademik Teşvik Ödemesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca belirlenen Takvime uygun olarak toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

  1. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarından gelen başvuru dosyaları yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmiş ve ekteki Tabloda verildiği şekliyle kabul edilmesine,
  2. Geçici puanlama listelerinin üniversitemiz web sayfasında ve elektronik posta ile duyurulmasına,
  3. Yönetmeliğin 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tespit edilen ve açıklamalar kısmında verilen eksikliklerin, Yönetmeliğin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 30 Ocak – 05 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilecek itiraz süresinde giderilmesi durumunda tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

Ek: 2019 Yılı (Güncel - Geçici 04.02.2020) Akademik Teşvik Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…

 

NOT: Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası gereğince Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Sonuçlarına olan itirazlar 30 Ocak – 05 Şubat 2020 tarihleri arasında Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılması gerekmektedir. Eksik belgelerin yönetmelik uyarınca dilekçeye eklenmesi zorunludur (İtiraz dilekçesi Komisyonuna hitaben yazılmalıdır).