ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

2019 Yılı Nihai Akademik Teşvik Başvuru Sonuçları

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME VE KARAR TUTANAĞI

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Akademik Teşvik Ödemesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca başvuru sahiplerinden gelen itirazları görüşmek üzere 06/02/2020 tarihinde Rektörlük 4. Kat Toplantı Salonunda aşağıda imzaları bulunan üyeler ile toplanmış ve aşağıdaki kararlarları almıştır.

  1. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca başvuru sahiplerinden gelen itirazlar yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen değerlendirme kriterlerine göre tekrar değerlendirilmiş ve ekteki Tabloda verildiği son şekliyle kabul edilmesine,
  2. Akademik Teşvik Ödeneği nihai puanlamalarının üniversitemiz web sayfasında duyurulmasına ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Ödeme Birimlerine gönderilmesine,

Katılımcıların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

Ek: 2019 Yılı Nihai Akademik Teşvik Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız…