ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

BESYO 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

2019 – 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL YETENEK SINAVI DUYURUSU

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecektir. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Kılavuzuna Buradan Ulaşabilirsiniz Kontenjan, ön-kayıt ve özel yetenek sınavına ilişkin önemli tarihler, başvuru koşulları ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

KONTENJAN TABLOSU

 

         BÖLÜMLER

 

 Kadın

 

Erkek

Milli Sporcu

Engelli Sporcu

 

Toplam

K

E

K

E

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

15

30

2

3

-

-

50

 Antrenörlük Eğitimi (1. Öğretim)

20

30

2

3

2

3

60

 Antrenörlük Eğitimi (2. Öğretim)

15

25

2

3

2

3

50

 Spor Yöneticiliği (1. Öğretim)

20

30

2

3

2

3

60

 Spor Yöneticiliği (2. Öğretim)

15

25

2

3

2

3

50

 Rekreasyon

15

25

2

3

2

3

50

Genel Toplam

       100

 

165

12

18

10

15

 

320

 

ÖNEMLİ NOT: 

  • Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında Engelli Aday ve Milli Sporcu kontenjanları dolmadığı takdirde, kontenjanlar normal adaylara aktarılacaktır.
  • Bölüm tercih işlemleri tüm adayların yerleştirme puanları (YP) açıklandıktan sonra https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon web adresinden online olarak yapılacaktır.
  • Sınav sonuçları; adayların tercihleri doğrultusunda en yüksek yerleştirme puanına göre sıralanarak yerleştirme işlemi tamamlanacak ve Asil ve Yedek adaylar belirlenerek ilan edilecektir.

 

ÖZEL YETENEK SINAVINA İLİŞKİN ÖNEMLİ TARİHLER

TARİH

AÇIKLAMA

YER

22 Temmuz- 02 Ağustos 2019

Ön Kayıt Online Başvuru

https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon

web adresinden online olarak yapılacaktır. Kayıt işlemi 02 Ağustos 2019 Mesai bitimine kadar sürecektir.

05- 09 Ağustos 2019

Özel Yetenek Sınavı

Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

05 Ağustos 2019

Özel Yetenek Sınavı

(Kadın Adaylar)

Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

06- 09 Ağustos 2019

Özel Yetenek Sınavı

(Erkek Adaylar)

Bingöl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

09 Ağustos 2019

Yerleştirme Puanlarının (YP) İlanı

http://www.bingol.edu.tr  Üniversitenin Web Sayfası Duyurular Kısmında ve https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon Web Adresinden Görebileceklerdir.

19-23 Ağustos 2019

Yerleştirme Puanı Belirlenen Adaylar Girmek İstedikleri Bölümler İçin Tercihler Yapacaklardır.

https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon web adresinden tercih işlemini online olarak yapılacaktır. Tercih işlemi 23 Ağustos 2019 Mesai bitimine kadar sürecektir.

26 Ağustos 2019

Kesin Kazananlar Listesinin İlanı

http://www.bingol.edu.tr  Üniversitenin Web Sayfası Duyurular Kısmında ve https://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon Web Adresinden Görebileceklerdir.

02-06 Eylül 2019

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda Kayıt İşlemi Yapılacaktır.

 

Başvuru Koşulları

Bingöl Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden enaz 180.00 puan almış olmak,

3. Ortaöğretim kurumlarının Spor Lisesi, Spor Meslek lisesi ve Özel Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden mezun adayların veya herhangi bir spor branşında milli olan sporcuların, 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden enaz 150.00 puan almış olmak,

4. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yeralan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerin 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden enaz 100.00 puan almış olmak,

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,

6. Engelli ve kronik hastalığı olan adaylar hiçbir farklılık gözetilmeden BESYO Özel Yetenek Sınavına katılmak zorundadırlar.

 

Önemli Not: Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını için ücret alınmamaktadır.

 

            SINAV GÜNÜ İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru formu (web adresi http://besyosinav.bingol.edu.tr/otomasyon üzerinden yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde her aday için kişisel olarak hazırlanarak imzalanmış olan başvuru formu),

2. Sağlık raporu; herhangi bir sağlık kurumundan, tek bir doktordan alınmış olması yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına ve fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır.

3. Spor alan / kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu okul müdürlüğü tarafından onaylı),

4. Milli sporcu kontenjanına başvuran adayların 2015 yılı ve sonrasında Milli Takım Adına müsabakalara katılmış olması ve bu durumu ön kayıt esnasında belgelemesi zorunludur. Milli sporcular için Milli Sporcu Belgesi’nin aslı (Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacaktır) veya noterden tasdikli sureti,

5. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yeralan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını gösteren “engelli sağlık kurulu raporu” getireceklerdir.

6.  En  az  lise  diploması  fotokopisi  (noter  ya  da  mezun  olduğu  okul  müdürlüğü tarafından onaylı),

7. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9. 2018-2019 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) belgesi fotokopisi,

*Adaylar, istenen tüm belgeler sınav günü ve saatinde sınav salonuna alınırken kontrol memuruna teslim edeceklerdir.