ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevrimiçi Türkçe Kursu

Kimler Katılabilir: BÜDÖMER Çevrimiçi Türkçe Öğretim Programı, Türkiye’de veya başka bir ülkede yaşayıp yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmek isteyen veya zorunlu olan çeşitli sebeplerle yüz yüze eğitime katılamayan herkese açıktır.

Önemli Tarihler:

 • 15.10.2020 – 29.10.2020 tarihleri arasında kesin kayıtların yapılması gereklidir. Kurslar başladıktan sonra ilk üç hafta içerisinde gelen kayıtlar da kabul edilir. Bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar bir sınıf oluşturacak çoğunluğa ulaştığı takdirde kayıtları Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin vereceği kararla kabul edilir.
 • 23.10.2020 tarihinde yüz yüze Seviye Belirleme Sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrenciler bu tarihten önce öğrenci belgesiyle birlikte merkeze şahsen müracaat etmelidir.
 • Dersler, 02.10.2020 tarihinden itibaren başlayacak ve 30 hafta sürecektir. Yeterli katılım olmaması halinde derslerin başlangıcı ileri bir tarihe ertelenebilir.

Seviye Belirleme Sınavı: Seviye Belirleme Sınavı, Bingöl Üniversitesi öğrencilerine bir defaya mahsus ücretsiz olarak uygulanır. Seviye Belirleme Sınavına girmek isteyen adayların DÖMER ofisiyle şahsen görüşmesi gerekir. Seviye Belirleme Sınavı sadece yüz yüze olacak şekilde uygulanır. Çevrimiçi Seviye Belirleme Sınavı yapılmayacaktır.

Genel Bilgiler:

 • Çevrimiçi kurslara katılan öğrenciler Bingöl Üniversitesi’nin teknolojik imkânlarla sağladığı olanaklardan yararlanır.
 • Her bir kurun süresi 6 (altı) haftadır. Ders programı kurs başlangıcından önce merkezin internet sitesinde ilan edilecektir. Gündüz ve akşam kursu olacak şekilde iki program uygulanacaktır. Akşam kursuna katılmak isteyen öğrenciler başvuru belgelerini gönderirken bu durumu belirtmelidir.
 • Canlı derslere katılan öğrenciler internet altyapısını sağlamakla mükelleftir.
 • Yeterli internet altyapısına sahip olmayan öğrencilerin pandemi koşullarına göre daha sonradan açılması muhtemel olan yüz yüze eğitimlere katılması uygun olacaktır.
 • Çevrimiçi kurslarda verilen derslerin %80’ine katılım zorunludur. Yeterli derecede derslere katılmayan öğrenciler kurslara devam edebilir; ancak kur sınavlarına katılamaz ve sertifika sahibi olamaz.
 • Bingöl Üniversitesi DÖMER kaynaklı teknik sorunlarda sorumluluk DÖMER’e aittir.
 • DÖMER, Pandemi koşullarına göre çevrimiçi kursun yüz yüze olacak şekilde değiştirilme hakkını saklı tutar.
 • Her kurun sonunda kur bitirme sınavı yapılır. Kur bitirme sınavında başarısız olan öğrenciler iki hafta içinde tekrar sınava tâbi tutulur. Üst üste iki kur bitirme sınavında başarısız olan öğrenciler sonraki kur eğitimlerine devam edebilir; ancak kur bitirme sınavlarına giremez ve sertifika sahibi olamazlar.
 • Kur bitirme sınavlarını başarıyla geçen öğrencilere Uluslararası geçerliği olan C1 sertifikası verilir.
 • B1 kurunu geçen lisans öğrencilerin ders kayıtlarını yaptırabilmeleri için bölüm başkanlıklarına ve öğrenci işlerine resmi yollarla bilgi verilir.
 • Çeşitli zorunlu sebeplerden veya sağlık sorunlarından dolayı kurslara devam edemeyen öğrencilerin durumu merkezin yönetim kurulunda görüşülür ve daha sonra düzenlenecek bir kursa katılmalarına imkân tanınır.

Kesin Kayıt:

 • Kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar bu formda yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılır.
 • Kesin kayıt için gerekli belgeler şunlardır:
 1. Fotoğraflı kesin kayıt formu
 2. Pasaport fotokopisi
 3. Bingöl Üniversitesi öğrencisiyseniz öğrenci belgesi
 4. Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
 5. 5 adet fotoğraf (e-kayıt için gerekli değildir)

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE KURSU ÜCRETLERİ

 

Kur

 

Verilen Ders Saati

 

Bingöl Üniversitesi Öğrencileri

 

Diğer Öğrenciler

 

A1

 

120 Saat

 

80 USD

 

100 USD

 

A2

 

120 Saat

 

80 USD

 

100 USD

 

B1

 

120 Saat

 

80 USD

 

100 USD

 

B2

 

120 Saat

 

80 USD

 

100 USD

 

C1

 

120 Saat

 

80 USD

 

100 USD

 

Toplam

 

600 Saat

 

400 USD

 

500 USD

 

 • Ücretler tek seferde yatırılmalıdır.
 • Ücretler yatırılırken ilgili günün Merkez Bankası kur karşılığı dikkate alınarak TL olarak yatırılmalıdır.
 • Ücret yatırılırken açıklama kısmına “DÖMER Türkçe Kurs Ücreti 400 USD Karşılığı” şeklinde bilgi girilmelidir.
 • Kur paket program halindedir. Tek bir kura kayıt yapılamaz. Seviye Belirleme Sınavına giren öğrenciler başarılı olmaları halinde bir üst kura katılma hakkını elde edebilirler.
 • Seviye Belirleme Sınavı sonucunda üst kurlardan biriyle kursa başlayacak öğrenciler ödemeleri kur ücreti üzerinden yapmalıdır.
 • Bu ücretlere ders içi materyaller dâhil değildir. Merkezin yönlendirmesi doğrultusunda alınacak ders kitaplarını öğrencilerin kendi imkânlarıyla temin etmesi gerekmektedir.

Banka Bilgileri:

Banka Adı : Halk Bankası

Şubesi      : Bingöl Şubesi

Hesap Numarası : 06000060

Iban          : TR 2200 0120 0963 5000 0600 0060


Bingöl University

Centre for Application and Research in Language Teaching

Online Turkish Course Announcement

 

Who May Attend?

Everyone who lives in or outside Turkey and wants to learn Turkish as a foreign language and cannot participate in face to face training for some reason may apply for BUDÖMER Online Turkish Teaching Program.

Important Dates:

-The applicant must enroll between 15.10.2020 and 29.10.2020. The applications done until the third week of the course will also be accepted. If the number of the applicants done after these dates be sufficient for a course, the applications are acknowledged by the Centre.    

-Placement test will be held at 23.10.2020. The applicants who want to take part in the exam must apply to the Centre and bring with him/her the student certificate.

-The classes start at 02.10.2020 and will continue for 30 weeks. If the needed number is not ensured, the course will be rescheduled.

Placement Test

Placement test will be done for the students of Bingöl University once and free of charge. The applicants must apply to DÖMER in person. Placement test will be face to face. There will not be an online Placement Test.

Guideline

-The participants benefit from Bingöl University’s technological facilities.

-The duration of each course is 6 (six) weeks. The curriculum will be announced on the website of the Centre. There will both be daytime and evening courses. The participants who want to attend the evening courses should specify their preference on the application form.

-The attendees of online courses should supply their internet infrastructure. 

-The attendees who do not have enough web infrastructure will be able to attend possible face to face training according to the pandemia conditions.

-80% attendance is compulsory. The attendees who do not attend the classes adequately may continue the courses but they cannot attend the course examination and have a certificate.

-Bingöl University DÖMER will be held responsible for technical problems derived from the Centre.

- DÖMER reserves the right to change the online course face to face according to the conditions of the Pandemic.

-A level examination will be held at the end of each stage. The students who fail will take an exam in two weeks. A student who fails twice may attend the classes but cannot attend the final exam and have a certificate.   

-The students who pass the exams will be given an international valid C1 Certificate.

-The head of department and Student Affairs will be informed through official channels for the course enrollment about the undergraduate students who pass B1 Level.

-The situation of the students who cannot attend the classes for force majeure or health problems will be debated by the management and they will be allowed to attend following courses.

 

Final Enrollment

-The applicants who make a final registration are counted of accepting the terms written in this form.

-Necessary documents for final enrollment are:

a)Final Enrollment Form with a photo

b) Copy of Passport

c) Student Certificate (if the applicant is a student of Bingöl University)

d) Bank receipt of registration fee

e) 5 passport photographs (is not valid for e-registry)

-The documents for final enrollment may be delivered to the Centre by hand or sent to domer@bingol.edu.tr by e-mail.

- Click for final enrollment document.

2020-2021 EDUCATION YEAR TURKISH COURSE FEES

Level

Course Hours

Bingöl University Students

Other Students

A1

120 Hours

80 USD

100 USD

A2

120 Hours

80 USD

100 USD

B1

120 Hours

80 USD

100 USD

B2

120 Hours

80 USD

100 USD

C1

120 Hours

80 USD

100 USD

Total

600 Hours

400 USD

500 USD

 

-Course fee should be paid in full.

-The fees should be paid in Turkish Lira according to the Turkish Central Bank’s exchange rate.

-The applicant should note “DÖMER Türkçe Kurs Ücreti 400 USD” in Turkish on the explanation part of the payment receipt.

-The course is a package program. One cannot register for a single level. If a student passes the placement test they have the right to attend an upper level.

-The students who start from an upper level should pay the course fee in course currency.

-Course fee does not include course material. The needed course books recommended by the Centre should be provided by the trainee.

Bank Info:

The name of the Bank: Halk Bankası

Bank branch     : Bingöl Şubesi

Account number: 06000060

Iban          : TR 2200 0120 0963 5000 0600 0060