ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

Pilot Üniversite Proje Başvuru Çağrı Başlıkları

Proje Başvuru Süreci

  • BÜBAP Yönergesinin 23’üncü maddesine ve BÜBAP Komisyonunun 12.01.2018 tarihli ve 2018/01 nolu kararına binaen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı Kapsamında aşağıda ilan edilen çağrı başlıklarına (2017K214000 BÜ-THBKP-2018/1) göre sunulacak proje başvuruları 12 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 17:00’e  kadar yapılabilecektir. 
  • Proje yürütücüsü en az doktorasını bitirmiş Bingöl Üniversitesi personeli olmalıdır.  Ancak proje yardımcı araştırmacı(lar), danışman(lar) farklı bir üniversite personeli olabilir.
  • Lisans bursiyeri Bingöl Üniversitesinin öğrencisi olmalıdır.  Ancak yüksek lisans-doktora ve post-doktora bursiyeri farklı bir üniversite öğrenci ve/veya personeli olabilir.
  • Proje Başvuru işlemleri BAP Otomasyon sisteminden yapılarak, çıktılarının 2 nüsha halinde imzalı ve paraflı olarak ve 1 Adet CD ortamında BÜBAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 
  • Proje süresi en fazla 36 aydır.
  • Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.  

Başvurularla ilgili sorularınızı pikom@bingol.edu.tr adresine gönderiniz.

Önemle duyurulur.

 

Bingöl Üniversitesi Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Programı (BÜ-THBKP)

Proje Çağrı Başlıkları 2017K214000

2017K214000

BÜ-THBKP-Arı-2018-1

2017K214000

BÜ-THBKP-Bitki-2018-1

 A1. Arı Ürünlerinin (Bal, Propolis,  Polen, Arı Sütü, Arı Venomu)  Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik  Detaylı Analizler, Coğrafi İşaretleme, Kalite Belirteçlerinin Geliştirilmesi

A9. Arıcılıkla İlgili Mevcut Durumun Tespiti, Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Potansiyelinin Araştırılması, Geliştirilmesi

B1. Bingöl İl Florası ve

Mevcut Doğal Kaynak Potansiyelinin Belirlenmesi

A2. Ana Arı ve Arı İle İlgili Ürünlerin (Propolis, Polen, Arı Sütü, Arı Zehri vb.) Üretimi ve Kapasitelerinin Artırılması

A10. Arıcılıkla İlgili Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi

B2. Bal Ormanı ve Bal Meralarının Oluşturulması

A3. Arı ve Arı Ürünlerinin Endüstride (Tamamlayıcı Tıp, Kozmetik, Gıda vb) Kullanımına Yönelik Yenilikçi Yöntem ve Ürünlerin Geliştirilmesi

A11. Arıcılıkla İlgili Turizm Potansiyelinin Araştırılması ve Geliştirilmesi

 

A4. Bölgedeki Arı Hastalıkları ve Zararlılarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Yöntemlerin Geliştirilmesi

 

A5. Arılıkların Islahı ve Arıcıların Enerji Gereksinimleri İçin Alternatif Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesi

A6. Arı Ürünlerinin Kalitesine Etki Etmenlerin Tespit Edilmesi ve Katma Değeri Yüksek Ürün Haline Getirilmesi

A7. Alternatif Arı Besleme Ürünleri ile Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kovan ve Peteklerinin Geliştirilmesi

A8. Arıcılıkla İlgili Mevcut Doğal Kaynakların Belirlenmesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması, Veri Tabanlarının Oluşturulması

*Program kapsamında verilecek projelerin ilgili çağrı başlığı belirtilerek sunulması gerekmektedir.

 

​Başvuru İçin Gerekli Formlar

"Üniversitemiz, Akademik İhtisaslaşma ve Bölgesel Kalkınma Misyonlu Proje Çağrılarına Çıktı" haberi için lütfen tıklayınız.