ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

Sürekli İşçi (Güvenlik) Adaylarının Kesin Listesi ve Sözlü Sınavı İle İlgili Duyuru

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURULUR

 

           Rektörlüğümüz ve bağlı tüm işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 08/02/2021 tarihinde Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden ilan edilen sürekli işçi (güvenlik) personeli alım ilanımıza istinaden 18/02/2021 tarihinde yapılan noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asil ve yedek adaylardan alınan belgelerin incelenmesi neticesinde bazı adayların aranan şartları sağlayıp sağlamadığı hususunda tereddütler hâsıl olduğundan hak kayıplarının yaşanmaması adına yetkili kurumlara görüş sorulmuş olup gelen cevabi yazılara göre işlem tesis edileceğinden 26/02/2021 tarihinde ilan edilmesi gereken sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların kesin listesi ile yapılacak sözlü sınav ileri bir tarihe ertelenmiş olup ilgililerin üniversitemiz web sayfasından takip etmeleri önemle duyurulur.