ARA
LANGUAGE

HABERLER

2. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması Düzenlenecektir

11-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Bingöl Üniversitesi’nde düzenlenecek olan ‘’Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bünyesinde Düzenlenen 2. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması Usul ve Esaslarına İlişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur;  

A) Arıcılar 2019 yılında Bingöl İli sınırlarında ürettikleri ve ilgili yıla ait bal ile yarışmaya katılabilecektir. Arıcılar sadece kendi ürettikleri ballar ile yarışmaya katılacaktır. Başkasının ürettiği ballarla yarışmaya katılanlar hakkında yasal işlem yapma yetkisi PİKOM ve Bingöl İli Arı Yetiştiriciliği Birliğinde olacaktır.

B)Yarışmaya katılacak arıcıların Bingöl İli Arı Yetiştiriciler Birliği’ne aktif kayıtlı olmaları zorunludur. Başvurularda, Birliğe üye olduğuna dair belgenin bal numuneleri ile birlikte teslim edilmesi zorunludur. Birliğe kayıtlı üye olduğuna dair belgeyi sunmayan arıcılar değerlendirme dışı kalacaklardır.

C) Her bir arıcı tek bir numune ile yarışmaya katılmalıdır. Farklı isimlerle aynı arılıktan üretilmiş ballar ile katıldığı tespit edilen arıcı yarışmadan diskalifiye edilecek. Ayrıca, oluşabilecek maddi ve manevi zararlar sorumlu arıcıdan tanzim edilecektir.

D) Yarışmada jüri üyesi olanlar ile birinci dereceden akrabaları ve ticari markalar yarışmaya katılamayacaktır.

E) Katılımcılar, Bal örneklerini her biri 300 - 350 gram olacak şekilde, daha önce kullanılmamış 3 (üç) ayrı renksiz kavanozda (1 Şahit, 2 Analiz için kullanılmak üzere) teslim etmelidir. Numunelere ait kavonozların üzerinde herhangi bir marka yada reklama ilişkin bilgiler olmamalı ve/veya kullanılmış bir kavanozla başvurulmamalıdır (Kavanozların etiketlenme işlemi başvuru esnasında düzenleme kurulunun yetki verdiği ilgili görevliler tarafından yapılacaktır). E) Bal örnekleri 09 Ağustos – 16 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru merkezine elden teslim edilmelidir.

F) Numunelere ait etiketleme bizzat Düzenleme ve Yürütme Kurulunun görevlendirdiği bir üye tarafından yapılacak olup, yarışmanın gizlilik esasları gereği kimyasal ve duyusal analiz sürecindeki numaralandırma sadece Kurulun görevlendirdiği farklı bir üye tarafından gerçekleştirilecektir.

G)Yarışma için kabul edilen örnekler hem kimyasal analize hem de duyusal analize tabi tutulacaktır. Kimyasal Analizler 27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2012/58) ve AB Konseyi’nin 20 Aralık 2001’de yayınladığı 2001/110/EC numaralı Bal Tebliğine, Duyusal analizler Gıda Uzmanları Enstitüsünce belirlenmiş kriterlere göre yapılacaktır.

H) Nihai değerlendirme puanı ve sıralamanın belirlenmesi; Toplam değerlendirme puanının %70’i kimyasal analiz (Düzenleme ve Yürütme Kurulunca Ulusal ve Uluslararası Bal Tebliğlerinde yer alan parametreler önem derecesine göre katsayılar belirlenerek hesaplanacaktır) %30 ise duyusal analizden gelen puanlamaya göre yapılacaktır.

I) Duyusal analiz öncesi kimyasal analiz sonucunda önem arzeden [kalıntı (antibiyotik vb.), HMF vb. paremetrelerden] herhangi birinin tespiti ve/veya tebliğde ifade edilen değerlerin dışında olması halinde numunenin takip eden sıradaki analizine geçilmeyip, arıcı yarışmadan diskalifiye edilecektir.

J) Yarışmanın gizlilik ve tarafsızlık ilkesi gereği Bal örneklerine ait kimyasal ve duyusal analizlere ilişkin herhangi bir sonuç, görevlendirilen Kurul üyeleri dışında herhangi bir şahıs/arıcı/stk/özel ve kamu kurumlarıyla dahi paylaşılmayacaktır.

K) Yarışma kurallarına aksi durum sergileyen ve/veya sunmuş olduğu örnekle ilgili kural dışı bir durum tespit edilen arıcılar diskalifiye edilecek, eğer herhangi bir derece almış ise derecesi iptal edilerek, Bingöl Üniversitesi tarafından aynı kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetlere en az 2 dönem katılamayacaktır.

L) Yarışmayı,2. Geleneksel Bingöl Bal Yarışması Düzenleme ve Yürütme Komisyonu yürütür.