ARA
LANGUAGE

HABERLER

“Bingöl Balının Coğrafi İşaret İle Tescil Edilmesi Sürecindeki Gelişmeler” Hakkında Panel Düzenlendi

Üniversitemizde “Bingöl Balının Coğrafi İşaret İle Tescil Edilmesi Sürecindeki Gelişmeler” başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz’ın yaptığı, Bingöl balının standardizasyonu ve markalaşması sürecinde yapılan çalışmaların konu edildiği panele, Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanları Dr. İbrahim Yaşar ve Gonca Ilıcalı, Bingöl Sanayi Teknoloji İl Müdürü M. Mesut İlhan, Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Hasan Çelikkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Sekreteri Yunus Emre Katrancı, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Meral, PİKOM Koordinatör Yardımcısı ve Türk Patent ve Marka Kurumu Bingöl Bilgi ve Doküman Ofisi Sorumlusu Dr. Öğretim Görevlisi Veysel Süzerer ve PİKOM kapsamında devam eden projelerin yürütücüleri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı çerçevesinde Pilot Üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi’nin program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri ve markalaşma sürecinde elde ettikleri çıktıları anlatmak üzere Dr. Öğretim Görevlisi Veysel Süzerer’e söz verdi. Sunumun ardından Bingöl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Mesut İlhan söz alarak “Bingöl Üniversitesi ve diğer paydaş kurumlarla beraber en büyük hedefimiz ilimize, üreticimize ve sanayicimize katkı sağlayacak katma değeri yüksek olan ürünler elde etmektir. Elde edilecek olan ürünlerin kalitesini ortaya koymak için coğrafi işaret çalışmalarının nihayete erdirmek için çok yönlü çalışıyoruz. Bu kapsamda bugünkü toplantıyı çok anlamlı ve önemli buluyorum" şeklinde konuştu. Ardından, Bingöl balının standardizasyonu ve markalaşma sürecinde coğrafi işaret başvuru sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması adına izlenecek yol hakkında Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanları Dr. İbrahim Yaşar ve Gonca Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Coğrafi İşaret Tescilinde Ayrıt Edici Özellik ve Bölge Temsili Önemli”

İlk sözü alan Uzman Ilıcalı, Bingöl Balının Coğrafi İşaret başvurusu ve tescil ettirme sürecinde başvuruyu yapacak kurum(ların) ya da kuruluş(ların)un belli olması ve sonraki süreçte süreci iyi bir şekilde yürütmesi gerektiği bilgisini vererek, “Bingöl balının coğrafi işaret kapsamında değerlendirilmesi sürecinde başvuruyu yapacak kurumun belli olması, gerekirse birden fazla kurumun bu başvuruyu yapabileceğini, balın o coğrafi bölgede üretildiğini, ayırt edici özelliği veya özelliklerinin tam olarak yazılması, denetleme sürecinin olabildiğince sağlam bir zemine oturtulması yani sisteme dahil olan ve tescili kullanacak olan satıcıların sıkı bir şekilde denetlenmesi ve analizlerinde belli zaman periyotlarıyla yapılması gerekir. Ayrıca başvuru sürecinde başvuru bilimsel ve teknik açıdan eksiklikler barındırmamalıdır” açıklamalarında bulundu.

“Markalaşmak ve Kalitede Süreklilik için Coğrafi İşaret ve Denetimler Önemli”

Panelin devamında söz alan Dr. Yaşar, coğrafi işaretin markalaşma ve ticarileşme sürecinde çok önemli bir faaliyet olduğunu, bu süreçte kazanımların hem üretici hem de tüketici lehine olduğu bilgisini vererek, “Markalaşmak için coğrafi işaret almak çok önemli bir adım. Ürünün gıda olması konuyu daha önemli hale getiriyor. Bu nedenle önce tescil yapılması ardından güçlü bir pazarlama ağının oluşturulması gerekiyor. Denetim süreci de bu noktada önem arz ediyor. Denetim sürecini iyi planlanmadığı takdirde ürünü tescil etmenin bir önemi kalmadığı gibi, ürün kalitesini bozan unsurlar tescili önemsiz hale getirir. Bu nedenle sisteme dahil olan ve tescili kullanacak olan satıcıların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekir, ancak bu şekilde Bingöl balına olan güven arttırılabilir. Üniversite bu konuda çok çalışıyor. Herkesin elini taşın altına koyarak bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor” dedi.

Sınai ve Mülkiyet Uzmanlarının açıklamalarının ardından, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Sekreteri Yunus Emre Katrancı, yapılacak olan çalışmaları TSO olarak yakından takip ettiklerini ve her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Panelin son kısmında ise program kapsamındaki proje yürütücülerinin, proje kapsamındaki çıktılarının fikri sınai mülkiyet hakları kapsamında doğru bir şekilde nasıl değerlendirileceği, hak sahipliklerinin ve kazanımların nasıl olacağı şeklindeki soru-cevap oturumuyla panel sona erdi.