ARA
LANGUAGE

HABERLER

İKTİSADİYAT Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Uluslararası hakemli ekonomi ve finans, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve yönetim, İslam iktisadı ve hukuku ile kamu yönetimi dergisi “İktisadiyat (economic sciences)”, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlamış ve DergiPark üzerinden online erişime açılmıştır (http://dergipark.gov.tr/iktisadiyat).

Derginin hakem ve danışma kurulunda, dünyanın alanında önde gelen akademisyenlerinden isimler yer almaktadır. ABD’den İngiltere’ye; İtalya’dan, Polonya’ya; İran’dan, Pakistan’a; Çin’den Endonezya’ya çok geniş bir hakem, danışma ve editör kurulunun denetiminde çıkan dergi, ekonomi ve finans, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve yönetim bilimleri ve İslam iktisadı gibi sosyal bilim başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve yayımlamayı amaçlamaktadır. Makale yazım dili Türkçe ya da İngilizcedir.

İktisadiyat dergisi, yılda iki sayı olarak Aralık ve Temmuz aylarında çıkarılmaktadır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi, 30 Eylül; Temmuz sayısı için son gönderim tarihi 31 Mayıs’tır. Bu doğrultuda da, İktisadiyat dergisi’nin bir sonraki sayısı (2018 Temmuz) için 31 Mayıs tarihine kadar makale başvuruları kabul edilecektir.

Dergi iletişim adresleri: