ARA
LANGUAGE

HABERLER

Lisansüstü Öğrenci Alımında Üniversitemize Rekor Başvuru

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne alınacak 299 öğrenci için bin başvuru, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün programları için açılan 310 kişilik kontenjana 425 başvuru ve Yaşayan Diller Enstitüsü’nün programları için ilan edilen 20 kişilik kontenjana ise 77 başvuru yapıldı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitemizin web sayfası üzerinden lisansüstü başvuruların online  yapılması sağlandı. Bu şekilde öğrenci adayları, enstitülere gelmeden, Üniversitemizin web sayfası üzerinden hafta sonu ve gece saatleri de dâhil olmak üzere lisansüstü başvurularını yapma imkânı buldu. Ayrıca bu durum, öğrenci birikimi olmadan enstitü personelinin işlerini daha düzenli yürütmesini sağlamış oldu.

2019-2020 Öğretim yılı Güz Dönemi için belirtilen ‘Yüksek Lisans’ ve ‘Doktora Programları’na öğrenci alımı için ilana çıkan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alınacak lisansüstü programlar şöyle:

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARI VE PROGARMLAR

İşletme            : (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe Finansman,

Sosyoloji                                             : (Tezli Yüksek Lisans)

İslam İktisadı ve Hukuku                :  (Tezli Yüksek Lisans)

Ekonomi ve Siyaset (ABD): (Tezli Yüksek Lisans)  İktisat ve Siyaset

Tarih : (Tezli Yüksek Lisans) ( Alan İçi ) Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Cumhuriyet Tarihi,  Genel Türk Tarihi

Tarih: (Doktora) Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi

Temel İslam Bilimleri: (Tezli Yüksek Lisans) İslam Hukuku, Tefsir, Arap Dili ve Belagatı, Hadis,          Kelam, Tasavvuf, İslam Mezhepleri

Temel İslam Bilimleri: (Doktora) İslam Hukuku, Arap Dili ve Belagatı, Kelam

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans )

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARI VE PROGARMLAR

Bahçe Bitkileri ( Yüksek Lisans)

Biyoloji (Yüksek Lisans)

Fizik (Yüksek Lisans)

Makine Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Kimya (Yüksek Lisans)

Moleküler Biyoloji ve Genetik ( Yüksek Lisans)

Tarla Bitkileri (Yüksek Lisans)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme(Yüksek Lisans)

Zootekni (Yüksek Lisans) Hayvan Yetiştirme, Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik

İş sağlığı ve Güvenliği (Yüksek Lisans)

Matematik ( Yüksek Lisans )

Gıda Güvenliği  ( Yüksek Lisans )

Arı ve Arı Ürünleri (  Yüksek Lisans)

Yenilenebilir Enerji Sistemleri ( Yüksek Lisans)

Tarla Bitkileri   (Doktora)

Zootekni ( Doktora )  Hayvan Yetiştirme

Arı ve Arı Ürünleri  (  Doktora )

Kimya (Doktora) Fizikokimya, Organik Kimya, Biyokimya, Anorganik Kimya

Biyoloji ( Doktora )    Zooloji, Botanik

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ ANA BİLİM DALLARI VE PROGARMLAR

Kürt Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)

Kürt Dili ve Edebiyatı: (Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı)

Zaza Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)

Zaza Dili ve Edebiyatı (Doktora Programı)