ARA
LANGUAGE

HABERLER

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı İlk Lisansüstü Mezunlarını Verdi

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2017 Güz yarıyılında öğrenci alınmaya başlayan Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ilk lisansüstü mezunlarını verdi.

Yapılan tez savunma sınavları sonucunda, Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaya’nın danışmanlığında tezini hazırlayan Bilal Akan, Birinci Dünya Savaşında Çapakçur Cephesi (1915-1916) adlı tezini sundu. I. Dünya Savaşı ve milli mücadele döneminde Çapakçur çevresindeki mücadeleyi konu alması bakımından Bingöl tarihi için de önemli görülen tezi kabul edilen Bilal Akan, yüksek lisansını tamamlamış oldu.  

Dr. Öğr. Üyesi Ergün Öz Akçora, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kaya  ve Fırat Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Turgay Murat’ın her iki savunmada jüri üyesi olduğu lisansüstü tez savunmaları sonucunda tezini tamamlayan bir diğer lisansüstü öğrencisi de Evrun Bakşi oldu. Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ergün Öz Akçora’nın danışmanlığında Suriye Baas Rejimi ve Türkiye İlişkileri (1957-1963) adlı tezini hazırlayan Evrun Bakşi, alanında önemli bir konuda çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.