ARA
LANGUAGE

YÖNETİLEN TEZLER

2014-2015 Eğitim-Öğretim döneminde Akdeniz Karpaz Üniversitesi - Sosyal Bilimler- Eğitim Kurumları Yönetim ve Denetim bölümünde,  Kurumsal Etki ve Memnuniyet Açısından Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Sosyolojik Sonuç Analizi- Gazimağusa Örneği üzerinde  tezini yapmıştır.