ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

  • Taze,A.,Tarkoçin,S.&Alagöz,N.(2017). Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi.8-10 Aralık 2017.Mardin  (Full Text Online)
  • Tarkoçin,S.,Taze,A.&Alagöz,N.(2017) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknolojik Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bingöl ili örneği).Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi.8-10 Aralık 2017.Mardin  (Full Text Online)
  • Taze,A.,Tarkoçin,S.&Alagöz,N.(2018).Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İKSAD 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.9-11 Mart 2018.Mardin
  • Alagöz, N.,Tarkoçin, S. & Taze, A. (2018).Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları ve Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.İKSAD 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi.9-11 Mart 2018.Mardin