ARA
LANGUAGE

Misyonumuz: Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Merkezlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Vizyonumuz: Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversitemiz İdari Kuruluş Teşkilat Şemasında yer almıştır.

DEĞERLERİMİZ

 • Toplumsal yararlılık
 • Çağdaşlık
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • Güvenilirlilik
 • Şeffaflık hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

İLKELERİMİZ

 • İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek
 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
 • Etik anlayışa sahip olmak
 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
 • Kaynakları etkin kullanmak
 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
 • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
 • Teknolojik gelişime açık olmak
 • Kurumsal iletişime açık olmak