ARA
LANGUAGE

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bingöl Üniversitesi' ne yaraşır bir hizmet sunmak, ilişkilerinde güler yüzlü ve sevecen davranmak, hizmet verdikleri öğrenci, akademik ve idari personel ile veli grubuna, doğru ve eksiksiz bilgiyi akademik takvime bağlı olarak zamanında iletmek ve öğrenciyi gereksinimleri doğrultusunda doğru birimlere yönlendirmek ilkesiyle çalışır. Daire Başkanlığımız öğrencilerin kayıttan başlayıp mezuniyet aşamasına kadar geçen süreç içinde bu hizmetleri 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Şef ve 4 Memur ile yürütmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu temel amaçlara dönük işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu esas alarak yürütmektedir.

Misyon
Üniversitemizde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenciler ile akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri diğer birimler ile işbirliği yaparak tam ve zamanında vermek, bu faaliyetler içinde öğrencilere ait kayıtların kusursuz tutulmasını, bilgilerin değerlendirilmesini ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak.
 
Vizyon
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte, ulusal ve uluslararası standartlarda, kaliteli hizmet sunmak, öğrencilerin memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkarmak ve öğrencilerimiz tarafından beğenilen birimler arasında ilk sırada olmak.

DUYURULAR


TumDuyurular