ARA
LANGUAGE

ÜNİVERSİTEMİZ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası “Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarını Senato kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar.” hükmü uyarınca 2019 yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz Senatosu'nun 26.12.2018 tarih ve 2018/30-1 Sayılı Kararı ile uygun görülmüştür.

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI NORM KADRO PLANLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ.