ARA
LANGUAGE

Tarihçe

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü; Bingöl Üniversitesi'ne bağlı olarak Mayıs 2016 tarihinde kurulmuştur. Bingöl Üniversitesi'nin tüm personelinin güvenli ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla faalityetlerini sürdürürken, Üniversitesi'nin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz: iş sağlığı ve güvenliği alanına yeni bakış açıları kazandırmak; çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek, çalışanların iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaktır. Misyonumuz: uzmanlık ve deneyimlerimiz ışığında güncel teknoloji kullanımıyla çalışanlarımızın iş ihtiyaçlarına bire bir proaktif ve sonuç odaklı cevap veren çözümler geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği alanında kamu sektörünün lideri olmayı hedeflemektir.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma ortamının gözetimini yapmak
  • İşyerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak
  • İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek
  • İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamalarının takibinin yapılmasını sağlamak
  • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
  • Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacıyla diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak
  • Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmek.