ARA
LANGUAGE

Genel

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Sivil Savunma Uzmanlığı Kamu Hizmet Standardı Tablosu
AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ
GÖREV TANIMI
İŞ AKIŞ ŞEMASI (SİVİL SAVUNMA PLANI)
İŞ AKIŞ ŞEMASI (YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME)
MAL BİLDİRİM FORMU
ORGANİZASYON ŞEMASI
PERSONEL BİLGİ FORMU
PROSES
SAATLİK-İZİN-FORMU
TAŞINIR İSTEK BELGESİ
VİZYON - MİSYON

Faaliyet Raporları

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
2019 Yılı Faaliyet Raporu

Talimatlar

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Acil Durum Talimatı
Bina bölümlerinde ve Tesislerinde Alınacak Önlemler Talimatı
Elektronik Ses Dinleme Cihazlar Kullanım Talimatı
İkaz Alarm Talimatı
Malzeme Depoları Emniyet Talimatı
Sağlık Emniyet Talimatı
Sığınak Talimatı
Sıhhi Tesisat Emniyet ve Kaza Önleme Talimatı
Yangın Talimatı

Mevzuat

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Sivil Savunma Tedbirler Tüzüğü
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik