ARA
LANGUAGE

Sivil Savunma; 

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanuna göre; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Sivil Savunma Tarihçesi;

Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir.

1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuş, illerde seferberlik müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüştür.

1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafa Kanunu”nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sivil Savunma Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

25/05/2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe konulmuş olup, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu Kanun ile Merkezde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Taşrada İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. Sivil savunma hizmetleri halen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Sivil Savunma Dairesi) taşrada ise il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütülmektedir.

Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Hizmetleri;

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince hava saldırıları ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelere karşı alınacak tedbirler için hazırlıklı bulunmak, ikaz ve alarm ile halkı zamanında her türlü sivil savunma tedbirlerini almaya sevk etmek amacıyla bir haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sisteminin tesis edilmiş ve yurt çapında şehirlerimize siren sistemleri kurulmuştur.

Yurt çapında kurulmuş bulunan Haber Alma ve Yayma, İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı; hava saldırılarını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı, kamu ve özel kurum ve kuruluşları uyararak sivil savunma tedbirlerinin alınmasını sağlamaktır. Bu uyarı, şehirlerimizde kurulu bulunan siren sistemleri vasıtasıyla ikaz ve alarm verilerek yapılmaktadır.

Sivil Savunma Yönünden Halkın Alacağı Tedbirler ve Yapacağı İşler;

Ani bir düşman ve terör saldırısına karşı önceden hazırlıklı olunması ve bazı önemli tedbirlerin alınması gerekir. Her ailenin ve ferdin kendi hayatını korumak için gereken tertibat ve malzemeyi kendi imkânları ile sağlaması, bir felaket halinde nasıl hareket edileceğini bilmesi, canını ve malını koruması için aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması gereklidir.

 • Fert ve Ailece Korunma Yöntemlerini Öğreniniz.
 • Paniğe Kapılmayın Sakin Olun, Sakin Olmanız Doğru Kararlar Almanızı Sağlayacaktır.
 • İkaz ve Alarm İşaretlerini Öğreniniz.
 • Habersiz Ani Hava ve Terör Saldırılarına Hazır Olunuz.
 • Sığınak ve Sığınma Yeri Hazırlayınız.
 • Sığınak ve Sığınma Yerlerinde Bulunması Gereken Malzemeleri Hazırlayınız
 • Yangınlara Karşı Hazırlıklı Olunuz.
 • İlk Yardım Kurallarını Öğreniniz.
 • Yiyecek ve İçeceklerinizi Uygun Şartlarda Saklayınız.
 • Acil Durumlarda Yanınıza Alabileceğiniz Önemli Evraklarınızın Bulunduğu Bir Dosya Hazırlayınız.
 • Klasik ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Silahlarına Karşı Korunmayı Öğreniniz.
 • Deprem Öncesi, Deprem Sırası ve Deprem Sonrası Neler Yapılacağını Öğreniniz.