ARA
LANGUAGE

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KAYINTU

Tel: 0426 216 00 12-15/2452

 akayintu@bingol.edu.tr

FARABİ OFİS KOORDİNATÖRÜ

Alev BUDANCAMANAK

Tel: 0426 216 00 12-15/2076

abudancamanak@gmail.com

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖR LİSTESİ

Bölüm /Görev

Bölüm Koordinatörü Ad-Soyad

             İletişim

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Murat IŞIK

Dahili No:1962 isik@bingol.edu.tr

Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Fikret ATA

Dahili No:1936 fata@bingol.edu.tr

İnşaat Müh.  Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Fethi İŞSEVER

Dahili No:1950  fissever@bingol.edu.tr

Makina Müh. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Mahir UZUN

Dahili No:1974 muzun@bingol.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koor.

Dr. Öğr. Üyesi İmran ASLAN

Dahili No:2594 imranaslan @gmail.com

İş Sağlığı ve güv. Böl.Koord.

Dr. Öğr. Üyesi İmran ASLAN

Dahili No:2594 imranaslan @gmail.com

Hemşirelik Bölüm Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Aliye BULUT

Dahili No:2285 abulut@bingol.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Müslüm POLAT

Dahili No:1707 mpolat@bingol.edu.tr

İşletme Bölüm Koord.

Arş. Gör. Muhsin TAN

Dahili No:1717 mtan@bingol.edu.tr

İktisat Bölüm Koord.

Arş. Gör. Salih ŞİMŞEK

Dahili No:1713 salihsmsk23@gmail.com

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koord.

Dr. Öğr. Üyesi Abdulnasır SÜT

Dahili No:1796 nasr_12@hotmail.com

VETERİNER FAKÜLTESİ

Fakülte Farabi Koordinatörü

Arş. Gör. Seda YAKUT

Dahili No: 1206 syakut@bingol.edu.tr

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

Dahili No: 1171 kahafe1974@yahoo.com

Bahçe Bitkileri Bölümü

Arş. Gör. Zahide SÜSLÜOĞLU

Dahili No: 1228 zsusluoglu@bingol.edu.tr

Bitki Koruma Bölümü

Arş. Gör. Emin KAPLAN

Dahili No: 1183 eminkaplan021@gmail.com

FEN EDEBİYAT FAK.

 

 

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇALDAK

Dahili No:2438 caldak23@hotmail.com

Fakülte Koord. Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUĞ

Dahili No:2486 ktug@bingol.edu.tr

Biyoloji

Arş. Gör. M.Kadir ERDOĞAN

Dahili No:1796 nasr_12@hotmail.com

Coğrafya

Arş. Gör. Kemal KIRANŞAN

Dahili No:2540  kkiransan@bingol.edu.tr

Kürt Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Zafer ATLI

Dahili No:2343 zaferatli1@gmail.com

Zaza Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. İbrahim DAĞILMA

Dahili No:2576 idagilma@bingol.edu.tr

Felsefe

Arş. Gör. Faruk YORGUN

Cep: 0553014873 Dahili No:2296

 fyorgun@bingol.edu.tr

Fizik

Arş. Gör. Kamuran DİLSİZ

Dahili No:2266 kdilsiz@bingol.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

Dahili No:2481 aaydinturk@bingol.edu.tr

Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYINDIR

Dahili No:2522 snanbay1205@gmail.com

Matematik

Arş.Gör. Hamdi Mustafa CİHAN

Dahili No:2226 hmcihan@gmail.com

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi Gülden KOÇAK

Dahili No:2591 gkocak@bingol.edu.tr

Psikoloji

Arş. Gör. Musa BOZKURT

Dahili No:2607 mbozkurt@bingol.edu.tr

 Sosyal Hizmet

Arş. Gör. Zeliha TÖREN

Dahili No:2294 ztoren@bingol.edu.tr

Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ULUERLER

Dahili No: 2403 suluerler@bingol.edu.tr

Türk Dili ve Edebiyatı

Arş. Gör. Mehmet GÜL

mgul@bingol.edu.tr

Sosyoloji

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Emin OSMANOĞLU

Dahili No: 2525 ahmedosmanoglu@yahoo.com

GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Öğr. Gör. Murat AYDOĞAN

Dahili No: 3739 maydogan@bingol.edu.tr

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Öğr. Gör. Nesip DEMİRBİLEK

Dahili No: 3734 nedemir2012@gmail.com

Elektrik ve Enerji Bölümü

Öğr .Gör. Cevdet KÜÇÜKÖNER

Dahili No: 3741 cevdetkucukoner@gmail.com

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇAÇAN

Dahili No: 3743 ecacan@bingol.edu.tr

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Farabi Koord.

Dr. Öğr. Üyesi İkram ORAK

iorak@bingol.edu.tr

SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Ümran ERKOYUNCU

Dahili No: 3830 uerkoyuncu@bingol.edu.tr

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimarlık ve Şehir Pln. Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi AKMAN

Dahili No: 4020 fakman@bingol.edu.tr

Park ve Bahçe Bitkileri Böl.

Doç. Dr. Ömer KILIÇ

Dahili No: 4028 omerkiliç77@gmail.com

Bitkisel ve Hayv. Ürt. Böl.

Doç. Dr. Vehbi TÜREL

Dahili No: 4021 vturel@bingol.edu.tr

Veterinerlik Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GAZİOĞLU

Dahili No: 4031 a-gazioglu@hotmail.com

Elektronik ve Otomasyon

Dr. Öğr. Üyesi Emine ŞAP

Dahili No: 4070 eminesap2323@gmail.com

Elektrik ve Enerji Böl.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir EJDERHA

Dahili No: 4073 kejderha@bingol.edu.tr

Bilgisayar Teknoloji Böl.

Öğr. Gör. Şener BALAT

Dahili No: 4068 senerbalat@hotmail.com

El Sanatları Böl.

Öğr. Gör. Mevlüde KAN

Dahili No: 4006 mevlude_kan@hotmail.com

İnşaat Böl.

Öğr. Gör. M. Nuri KOLAK

Dahili No: 4024 nurikolak@gmail.com

Mimarlık ve Şehir Planlama Böl.

Öğr. Gör. Onur Ersen KARA

Dahili No: 4025 oekara@bingol.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Der Böl.

Öğr.  Gör. Hüsnü AYDEMİR

Dahili No: 4113 husnuaydemir@gmail.com

Makine ve Metal Tek. Böl.

Öğr. Gör. M. Ali KÖPRÜ

Dahili No: 4007 ali_kopru49@hotmail.com

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Yönetim ve Organizasyon

Öğr. Gör. Sinan ÇAVUŞOĞLU

Dahili No: 4118 scavusoglu@bingol.edu.tr

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Öğr. Gör. Burcu BATGA

Dahili No: 4134 bbatga@bingol.edu.tr

Otel, Lokanta ve İkram Hiz.

Öğr. Gör. Murat GÖRAL

Dahili No: 4096 mgoral@bingol.edu.tr

Mülkiyet Koruma ve Güv.

Öğr. Gör. Mahinur KIRICI

Dahili No: 4124 mahinurkirici@bingol.edu.tr

Pazarlama ve Reklamcılık

Öğr. Gör. Ayettullah KARABEYESER

akarabeyeser@bingol.edu.tr

Muhasebe ve Vergi

Öğr. Gör. Filiz ÖZTÜRK

Dahili No: 4045 fozturk@bingol.edu.tr

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Öğr. Gör. Etem KILIÇ

Dahili No: 4043 ekilic@bingol.edu.tr

YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Enstitü Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Mehmet Zahir ERTEKİN

Dahili No:2051 zahirertekin@hotmail.com

Enstitü Farabi Koordinatörü

Öğretim Görevlisi Murat VAROL

Dahili No: 2034-3490 mvarol@bingol.edu.tr

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Enstitü Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZGÜN

Dahili No:1972 oozgun@bingol.edu.tr

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İng. Dili ve Edeb. A.B.Dalı

Arş. Gör. Adnan AYDINTÜRK

Dahili No: 2481 aaydinturk@bingol.edu.tr

Türk Dili ve Edeb. Anabilim Dalı

Arş. Gör. Emrah GÜNDÜZ

Dahili No: 2254 egunduz@bingol.edu.tr

İşletme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz TÜRKAN

Dahili No: 1833 yturkan@bingol.edu.tr

İktisat Anabilim Dalı

Arş. Gör. Muhsin TAN

Dahili No: 1717 mtan@bingol.edu.tr

İslam İktisadı ve Huk. A.B.Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bilal BAĞIŞ

Dahili No: 1768 bbagis@bingol.edu.tr

Temel İslam Bilimleri A.B.Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim USTA

Dahili No: 1764 iusta@bingol.edu.tr