ARA
LANGUAGE

YÖNETMELİK VE YÖNERGELER

GÖSTER
BELGE ADI DOSYA TİPİ
Çocuk Araştırma Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Yardımcı Doçent,Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar
Kriz Merkezi Yönetimi Yönergesi
İnşaat Mühendisliği Staj Yönergesi
Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programları Erasmus Çalışma Kurulu Yönergesi
Açık Erişim Politikası
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Bünyesinde Çalışan İşçilere Ait İşyeri Çalışma Esasları
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Diploma,Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge