ARA
LANGUAGE

KURULLAR, KOMİSYONLAR, KOORDİNATÖRLÜKLER

Bingöl Üniversitesi Akademik ve Sosyal Faaliyet Komisyonu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Üye
Prof.Dr. Orhan BAŞARAN Üye
Prof.Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Prof.Dr. Ramazan Solmaz Üye
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Üye
Prof.Dr. Kağan KÖKTEN Üye
Doç.Dr. Nevzat ESİM Üye
Doç.Dr. M. Nuri AÇIK Üye
Doç.Dr. Abdulvahap BAYDAŞ Üye
Yrd.Doç.Dr. Dursun ÖZTÜRK Üye
Yrd.Doç.Dr. Murat KAYA Üye
Yrd.Doç.Dr. Gökmen KILINÇARSLAN Üye

Bingöl Üniversitesi Yayın Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Hakan OLGUN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Üye
Prof.Dr. Ali İNAN Üye
Prof.Dr. Ramazan MERAL Üye
Prof.Dr. Hikmet TAN Üye
Prof.Dr. Lütfi BEHÇET Üye
Prof.Dr. Hüseyin NURSOY Üye

Bingöl Üniversitesi Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK Rektör
Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL Üye
Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.  
Prof.Dr. Abdurrahman GÜL Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Alaaddin YÜKSEL               Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü                 
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı  
Öğrenci Konseyi Başkanı  

Bingöl Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BÜBEK) Üyeleri

Prof.Dr. Hakan OLGUN Başkan
Prof.Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Prof.Dr. Kağan KÖKTEN    Üye
Doç.Dr. Ömer KILIÇ Üye
Doç.Dr. M. Nuri AÇIK         Üye
Yrd.Doç.Dr. İmran ASLAN           Üye
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU Üye
Yrd.Doç.Dr. Muhammed ÇETKİN          Üye
Yrd.Doç.Dr. Dursun ÖZTÜRK Üye
Yrd.Doç.Dr. Yavuz TÜRKKAN Üye
Yrd.Doç.Dr. Tülay BAKIR Üye
Öğr.Gör. Doygun DEMİROL Üye
Öğr.Gör. Çiğdem ÇOBAN Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye
Öğrenci Konseyi Başkanı Üye

Bingöl Üniversitesi Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Üye
Prof.Dr. Kağan KÖKTEN Üye
Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ Üye
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Üye
Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU Üye
Doç.Dr. M. Nuri AÇIK Üye
Doç.Dr. Rıdvan POLAT Üye
Yrd.Doç. Dr. Dursun ÖZTÜRK Üye
Yrd.Doç. Dr. Abdulnasır SÜT Üye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye

Bingöl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Prof.Dr. Hakan OLGUN Başkan
Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ Üye
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Üye
Prof.Dr. Orhan BAŞARAN Üye
Doç.Dr. Yaşar BAŞ Üye
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye

Bingöl Üniversitesi Erasmus Komisyonu

Prof.Dr. Hakan OLGUN Başkan
Prof.Dr. İ. Yasin ERDOĞAN Üye
Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU Üye
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU Üye
Yrd.Doç.Dr. Veysel SÜZERER Üye
Yrd.Doç.Dr. Bedrettin BASUĞUY Üye

Bingöl Üniversitesi Ödül Komisyonu

Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Üye
Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ Üye
Prof.Dr. Nezir YILDIRIM Üye
Doç.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN Üye
Yrd.Doç.Dr. Murat KAYA Üye

Bingöl Üniversitesi Akademik Teşvik Komisyonu

Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ Hukuk Temel Alanı
Prof.Dr. Kağan KÖKTEN Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Doç.Dr. M. Nuri AÇIK Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU Filoloji Temel Alanı
Yrd.Doç.Dr. Emanullah POLAT İlahiyat Temel Alanı
Yrd.Doç.Dr. Dursun ÖZTÜRK  Mühendislik Temel Alanı
Yrd.Doç.Dr. Vedat AVCI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Okt. Oktay KIZAR Spor Bilimleri Temel Alanı
Arş.Gör. Fatma KÜRÜM VAROLGÜNEŞ                Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı