ARA
LANGUAGE

Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Başkan
Prof.Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU  Başkan Yrd. 
Prof.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN  Üye
Prof.Dr. Ramazan MERAL Üye
Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL Üye
Prof.Dr. Lütfi BEHÇET Üye
Prof.Dr. Sait PATIR Üye

 

Yayın Kurulu
Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ  Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili