ARA
LANGUAGE

Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN 

Sosyolog- Siyaset Bilimci

1956 yılında Sarıcan Beldesi'nde doğan Taşkesen, eğitim hayatına 1963 yılında Bingöl Merkez Atatürk İlkokulunda başladı. 1967 yılında bu okuldan mezun oldu. 1970 yılında Bingöl Lisesi Ortaokulunda eğitim hayatına devam eden Taşkesen, 1973 yılında Bingöl Lisesinden mezun oldu. Taşkesen, üniversite hayatıyla Erzurum’da tanıştı. 1978 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatından sonra Lisansüstü çalışmalarına devam eden Taşkesen, 1995-1997 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metedoloji ABD’de yüksek lisans,  1997-2001 yılları arasında da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurumlar Sosyolojisi ABD’de doktorasını tamamladı. 

1997 Almanya’da “Auslandsgesellschaft Nordrhein- Westfalen  Dortmund  INTENSIVKURS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE “Grundstufe 3 ve Mittelstufe 1” birincilikle bitirdi.

Öğretmenlik hayatına 1978-1979 yılları arasında çalıştığı Konya Karatay Lisesinde başladı.  1980 yılında ilkokul, ortaokul ve liseyi okuduğu memleketi Bingöl’e gelen Taşkesen, 1980-1981 yılları arasında Bingöl Endüstri Meslek Lisesinde Müdür olarak çalıştı. Bu arada vatani görevini de aksatmayan Taşkesen, 1981-1983 yıllarında İstanbul’da Subay olarak bu görevi yerine getirdi.

Vatani görevini yerine getirdikten sonra öğretmenlik hayatına devam eden Taşkesen, 1983 yılında 10 yılını geçireceği Kütahya- Tavşanlı’ya atandı. 1993 yılına Tavşanlı Atatürk Lisesinde Müdür Başyardımcısı ve Müdür Vekili olarak görev yaptı.  1993 yılında Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kuruluşunda Fakülte Sekreteri olan Taşkesen, 1994- 1995 Dumlupınar Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulu kurucu müdürü olarak görev yaptı.

1995-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okutman olarak görev yapan Taşkesen, -2001-2007 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında öğretim üyesi, bölüm başkan yardımcısı ve felsefe grubu anabilim dalı başkanı olarak çalıştı. Akademik kariyerine Sakarya’da sürdürmeye devam eden Taşkesen, 2007 yılından 2015 yılına kadar Sakarya Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2011-2014 yılları arasında Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan Taşkesen, 2014 yılında idari görevlerinden kendi isteği ile ayrıldı.  2012 yılında Üniversitelerarası Kurul ( ÜAK)  tarafından ”Siyaset Sosyolojisi” Bilim Dalında Doçent olan Doç. Dr.Taşkesen, evli ve beş çocuk babasıdır. Ulusal ve Uluslararası yurt içi ve yurt dışı bilimsel Hakemli dergilerde 20’ye yakın makalesi yayınlanan Doç. Dr. Taşkesen’in  basılmış 3 tane de kitabı vardır.

Uzmanlık alanı; Siyaset Sosyolojisi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Toplumsal Hareketler, Demokrasi ve İnsan Hakları olan Doç. Dr. Taşkesen, 2016 yılı Temmuz ayında Bingöl üniversitesi Genel Sekreterliği görevini getirildi ve halen bu görevini yürütmektedir.

PROF. DR. ABDULLAH TAŞKESEN’İN YAYINLARI

ULUSAL VEULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN BAZI MAKALELER

1- "Habitus und Symbolische Gewalt Nach Bourdieu" ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Cilt. 21, pp., ISSN: ,DOI: 2011.

2- "Ortadoğu’da Demokratikleşme Hareketleri" ,Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 6. pp. - ,ISSN: ,DOI: , 2011.

3- Selman YARCI, "Die Verbesserungsvorschlage Von Thomas Herz Über Die Erklarungsfahigkeit Der Gegenwartigen Politischen Kültürforschung" , Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi ,Cilt. 12, pp. - ISSN: ,DOI: 2010 ,

4- "Liderlik ve Toplumsal Fonksiyonları" ,Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,Cilt. 8 ,pp. - ,ISSN: ,DOI: ,2004.

5- "Sosyalleşmede Ailenin Rolü" ,Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi ,Cilt. 5 ,pp. - ISSN: ,DOI: , 2003.

6- "TARİHSEL VE SOSYOLOJİK BİR DENEYİM OLARAK BİR ARADA YAŞAMA MODELLERİ" Abdullah TAŞKESEN, Selman YARCI, MODELS OF LIVING TOGETHER AS A HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL EXPERIENCE  23.12.2016

7- İKİ FARKLI DEMOKRASİ PRATİĞİ; TOTALİTER DEMOKRASİ VE LİQUID (AKIŞKAN DEMOKRASİ, ASOS JOURNAL (The Journal Of Academic Social Science) 22.12.2016 

8- "Sosyal ve Siyasal Eğilimler Üzerine Sosyolojik Gözlemler", Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Konferansı, 2009, Bingöl.

9- "Türk Toplumunda Ailenin Dünü ve Bugünü" , Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Konferansı, 2007, Bingöl.

10- "Küreselleşme İle Eğitim Kurumlarındaki Değişmeler ve Toplumsala Olan Etkisi", International Educational Technology,Vol.3, pp. 1526-1533, ISSN: DOI:2006

11 - Nesrin Akıncı ÇÖTOK, "Bilgi Toplumu Olma Yolunda Teknolojinin Rolü ve Dönüştürücülüğü" ,International Educational Technology ,Vol. 1 ,pp. 79-86 - ISSN: ,DOI: 2005 .

12- “Geopolitical and Strategic importance af Cyprus for Turkish Community” Jeopolitik ve Stratejik Bağlamda Kıbrıs’ın Türk Toplumundaki yeri” The Journal of Near East Universty İslamic Research Center 2015 Jear 1 Volume 1 Number 2 CYPRUS, Yakındoğu Üniversitesi, İslami Tetkikleri Dergisi

13- ”Sabri F. Ülgener’de Edebi Metinlerde Sosyal Gerçekliğin Keşfi ve Entelektüel Kimliği. The Journal of Near East Universty İslamic Research Center Jear 2 Volume 2 Number 3. CYPRUS, Yakındoğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Dergisi Yıl :2 Cilt: 2 Sayı : 1 Bahar 2016

14-  “ Trust And Dialogue In Alavi- Sunnah Dıfferentıatıon, Alevi- Sunni Farklılaşmasında Güven Ve Dialog, Route Educational and Social Science Journal, Volume 2 ( 4) , October 2015

15- Tanzimat Sonrası Eğitimde Yeniden Yapılanma, Route Ecudational and Social Science Journal, Volume 3 ( 2) April 2016

16- TOPLUMSAL HAREKETLİLİK BAĞLAMINDA 6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ, Sociologial Analysis of the 6-7 September 1955 Events in The Context of social mobilty Yıl/7 Cilt/7 Sayı:14 Güz-2017 

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

1- "Türkiye’de Demokrasi Sancıları", Araştırma Yayınları, 2011.Ankara

2- "Ortadoğu'daki ABD" , Değişim, 605-0042-02-3, 2008. İstanbul

3- "Vatandaşlık Bilgisi" , (  IV.Bölüm ) Lisans Yayınları, 2005. İstanbul

4- "Die Deutschen Emmigrierten Wissen Schaftler İn Der Turkei Und Ataturk İn Deutscher Sicht - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:5 - ISSN :1303 - 0310 2003"

PROJELER

1- "Adapazarı Halkının Sakarya Üniversitesi'ne bakışı ve beklentileri", Proje No: 2010-02-10-001, Başlama Tarihi: Tem 1 2010 12:00:00:000ÖÖ, Bitis Tarihi: Haz 30 2012 12:00:00:000ÖÖ, Toplam Bütçe:6000

2- "Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim olgusu" ,, Proje No: , Başlama Tarihi: Mar 13 2006 12:00:00:000ÖÖ, Bitiş Tarihi:, Toplam Bütçe:1000

Detaylı CV için lütfen tıklayınız.