ARA
LANGUAGE

SENATO

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör / Başkan

Prof.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Mühendislik ve Mimarlık Fak. Vekil Dekan/ Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 2018-2295

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK

Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekan/ Üye

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 2018-2295

Yrd. Doç.Dr. Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü / Üye

abengu@bingol.edu.tr 4075-4090

Yrd.Doç.Dr. Abdülnasır SÜT

İlahiyat Fakültesi Temsilcisi / Üye

nasr_12@hotmail.com 1796

Yrd. Doç .Dr. Dursun ÖZTÜRK

Mühendislik ve Mim. Fak. Temsilcisi / Üye

dozturk@bingol.edu.tr 1761 / 1935

Melih DURMUŞ

Öğrenci Temsilcisi / Üye