ARA
LANGUAGE

SENATO

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör / Başkan

Prof.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Mühendislik ve Mimarlık Fak. Vekil Dekan/ Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 1778 / 2295

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK

Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekan/ Üye

Doç. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

zsiar@bingol.edu.tr Bölüm: 2210 / Enstitü: 2018

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü / Üye

nasr_12@hotmail.com 1796

Prof. Dr. Murat SOYLU

Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü / Üye

soylum74@yahoo.com 4065/2575

Dr. Öğr. Ü. Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü / Üye

abengu@bingol.edu.tr 4075-4090

Dr. Öğr. Ü. Dursun ÖZTÜRK

Mühendislik ve Mim. Fak. Temsilcisi / Üye

dozturk@bingol.edu.tr 1761 / 1935

Melih DURMUŞ

Öğrenci Temsilcisi / Üye