ARA
LANGUAGE

SENATO

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı / Üye

hciftci@bingol.edu.tr Rektörlük TLF. 3407-5281

Prof.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Mühendislik ve Mimarlık Fak. Vekil Dekan/ Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410 / 1778 / 2295

Doç. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

zsiar@bingol.edu.tr Bölüm: 2210 / FBE: 5368

Doç.Dr. Yaşar BAŞ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / Üye

ybas@bingol.edu.tr 2406-5048

Doç. Dr. Abdulnasır SÜT

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü / Üye

asut@bingol.edu.tr 5531

Dr. Öğr. Ü. Halil ŞİMŞEK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

hsimsek@bingol.edu.tr 4063

Dr. Öğr. Ü. Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü / Üye

abengu@bingol.edu.tr 4075 ( müdür odası) - 4090 ( öğr. üyesi odası )

Doç. Dr. Hakan İNCİ

Ziraat Fakültesi Temsilcisi / Üye

hinci@bingol.edu.tr 5443-5319-5432-1157

Dr. Öğr. Ü. Dursun ÖZTÜRK

Mühendislik ve Mim. Fak. Temsilcisi / Üye

dozturk@bingol.edu.tr 1761 / 1935 / 5482

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi / Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410 / 1778 / 2295

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR

Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi / Üye

sbor@bingol.edu.tr 4008

Muhammed Metin AKDENİZ

Öğrenci Temsilcisi V. / Üye