ARA
LANGUAGE

SENATO

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Rektör Yardımcısı / Üye

hciftci@bingol.edu.tr Rektörlük TLF. 3407-5281

Prof. Dr. Cengiz ÖNER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı / Üye

coner@bingol.edu.tr 1778

Prof. Dr. Zafer ŞİAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

zsiar@bingol.edu.tr Bölüm: 2210 / FBE: 5368

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BEDEVA

Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü / Üye

abedeva@bingol.edu.tr 5523

Dr. Öğr. Ü. Halil ŞİMŞEK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü / Üye

hsimsek@bingol.edu.tr 4063

Prof. Dr. Yaşar BAŞ

Sosyal Bilimler M.Y.O. Müdürü / Üye

ybas@bingol.edu.tr 2406-5466

Doç. Dr. MEHMET AKİF AKYOL

Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü / Üye

mehmetakifakyol@bingol.edu.tr 4065 - 5332 (Müdür odası) / 5486 (Öğr. Üyesi Odası)

Dr. Öğr. Ü. Aydın Şükrü BENGÜ

Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü / Üye

abengu@bingol.edu.tr 4075 ( müdür odası) - 4090 ( öğr. üyesi odası )

Doç. Dr. Hakan İNCİ

Ziraat Fakültesi Temsilcisi / Üye

hinci@bingol.edu.tr 5443-5319-5432-1157

Dr. Öğr. Ü. Dursun ÖZTÜRK

Mühendislik ve Mim. Fak. Temsilcisi / Üye

dozturk@bingol.edu.tr 5482 / 1935

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi / Üye

ierdogan@bingol.edu.tr 3410

Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin BOR

Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi / Üye

sbor@bingol.edu.tr 4008

Muhammed Metin AKDENİZ

Öğrenci Temsilcisi V. / Üye