ARA
LANGUAGE

Universite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK

Rektör / Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Hasan ÇİFTCİ

Üye

Prof. Dr. Kağan KÖKTEN

Ziraat Fakültesi Dekanı / Üye

Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekan / Üye

Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN

İktisadi İdari Bilimler Fak. Vekil Dekan / Üye

Prof. Dr. Mustafa AGAH

İlahiyat Fakültesi Vekil Dekan / Üye

Prof.Dr. Ramazan SOLMAZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/ Üye

Prof.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Mühendislik ve Mimarlık Fak. Vekil Dekan / Üye

Prof.Dr. Abdurrahman GÜL

Veteriner Fakültesi Vekil Dekan / Üye

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK

Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekan / Üye

Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ

Üye

Prof. Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN

Genel Sekreter / Raportör