Arı Ve Doğal Ürünler Ar-Ge Ve Ür-Ge Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bingöl Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Çocuk Araştırma Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Doçentlik Değerlendirmesi İle Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul Ve Esaslar
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Enerji, Çevre ve Doğal Afet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulama Esasları
Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi
Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Öğretim Elemanlarının Sosyal Faaliyetler Ve Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımını Destekleme Programı Uygulama Esasları
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Ortak Seçmeli Dersler Uygulama Esasları
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sosyal Tesislerin İşletilmesine Yönelik Usul ve Esaslar
Sosyal ve Ekonomik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Üniversite-Sanayi İş Birliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Zaza Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
 
Açık Erişim Politikası
Akademik Personel Bilimsel Etkinlik Teşvik Ödülleri Uygulama Esasları
Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi
Akademik ve İdari Personel İzin Yönergesi
Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programları Erasmus Çalışma Kurulu Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi
Deneysel Araştırmalar Merkezi (BÜDAM) Yönergesi
Diploma,Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
Döner Sermaye İşletmesi Birimlerinde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Yönergesi
Ek Sınav Uygulama Esaslari
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Hemşirelik Bölümü Staj Yönergesi
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
İç Denetim Yönergesi
İktisadi İşletme Yönergesi
İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Yönergesi
İmza Yetkileri ve Yazışma Usulleri Yönergesi
İnşaat Mühendisliği Staj Yönergesi
İntörn Veteriner Hekim Eğitimi Yönergesi
İş Makinalarının Tescil İşlemlerine Ait Yönerge
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi
Kalite Güvencesi Yönergesi
Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi
Konferans ve Toplantı Salonu İstek ve İzin Formu
Kongre Merkezi, Konferans ve Toplantı Salonları Kullanım Yönergesi
Konukevi ve Spor Tesisi Ücret Tarifelerine ait Yönetim Kurulu Kararı
Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi
Koruma ve Güvenlik Amirliği Görev ve Çalışma Yönergesi
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi
Kütüphane Hizmetleri Yönergesi
Merkez Kütüphanesi (Selahaddin-i Eyyubi )ve Merkez Kütüphaneye Bağlı Birim Kütüphaneleri Yönergesi
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bitirme Çalışması Yönergesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrenci Staj Yönergesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
MYO Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi
MYO Mesleki Uygulamalar Yönergesi
MYO Staj Yönergesi ve İlgili Formlar
Öğrenci Konseyi Yönergesi
Öğrenci Kulüpler Birliği Yönergesi
Ögrenci Yemek Bursu Yönergesi
Öğrencilerin Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi
Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri Yönergesi
Ön Mali Kontrol Yönergesi
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğretimi Özel Öğrenci Yönergesi
Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi Yönergesi
Sosyal Tesis ve Konukevi Yönergesi
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Çerçeve Yönergesi
Sürekli Eğitim Merkezi Uygulama Talimatı
Uluslararası Gıda, Tarım Ve Hayvan Bilimleri Dergisi Yönergesi
Uygulama Kreş ve Anaokulu Yönergesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Acil Kliniği Yönergesi
Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İşletme Yönergesi
Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Yayın Komisyonu Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Öğretimi Yatay Geçiş Yönergesi
Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi