LANGUAGE

Bingöl Üniversitesi TÜRK-PATENT Bilgi Doküman Birimi Faaliyetlerine Başladı

Bingöl Üniversitesi rektörlük binasında Türk Patent ve Marka Kurumu İl Temsilciliği olarak kurulan TÜRK-PATENT Bilgi Doküman Birimi, faaliyetlerine başladı. Birimi ziyaret eden Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, birimin Bingöl’e hayırlı olmasını diledi.

Rektör Yardımcısı ve TÜRK-PATENT Bilgi Doküman Biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, ve PİKOM Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Meral ile birlikte birimi ziyaret eden Prof. Dr. Çapak, Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında oluşturulan yol haritasında yer alan bilgi doküman birimlerinin, sınai mülkiyet hakları ve Türk Patent ve Marka Kurumunun çalışmaları hakkında tarafların doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Birim sorumlusu Öğretim Görevlisi Veysel SÜZERER’den faaliyetler ile ilgili brifing alan Prof. Dr. Çapak, “Üniversitemiz Rektörlük Binası’nda hizmet verecek olan Türk Patent ve Marka Kurumunun Bingöl’deki Temsilciliği olarak kurulan TÜRK-PATENT Bilgi Doküman Birimi, Üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ilimizde Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Birimimiz; yerel girişimcilere, sanayicilere, akademisyenler ve öğrencilere fikri sınai mülkiyet hakları olarak nitelendirilen; patent, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaretler, faydalı model konularında danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti verecektir. Hemşerilerimizin bu amaçlarla Ankara’ya gitmek yerine işlemlerini doğrudan Bingöl’de yapmalarını sağlayacak olan Birim, Üniversitemiz, sanayicilerimiz ve İlimiz için çok önemli bir kazanım olacaktır. Bu yeni Birimimizin Bingöl Üniversitesi’ne ve Bingöl’ümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İşte birimde verilecek hizmetler:

  • Patent ve diğer fikri mülkiyet haklarına yönelik genel danışmanlık,
  • Fikirlerin somutlaştırılıp ürün haline getirilmesinde Patent, Faydalı Model, Entegre Devre Topoğrafyası, Endüstriyel Tasarım gibi hangi sınai mülkiyet hakkı korumasından yararlanılacağı hususunda yönlendirme,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan doküman ve broşürlerin temini,
  • Araştırma başlangıcında patent taraması, patent, marka, endüstriyel tasarım ve bitki ıslahçı hakkı başvurularının hazırlanması,
  • Başvuru formu doldurulması,
  • Başvurusu yapılmış olan Fikri Mülkiyet Haklarının tescil süreçlerinin takip edilmesi,
  • Tescil belgesi alınmış mülkiyet haklarının potansiyel ticarileştirme sürecinin başlatılması,
  • Ticarileşmiş mülkiyet haklarına ilişkin lisans sözleşmelerinin yapılması.
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki gelişmelerin aktarılması,
  • Türk Patent ve Marka Kurumu patent uzmanlarının, akademisyenlerle yüz yüze görüşmeler yaparak patent başvuru süreçleri ve patent araştırması konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaları şeklinde gerçekleştirilecek olan “Patent Randevu Sistemi” uygulamaları,

Daha detaylı bilgiler de Ofisimizin TÜRK PATENT Bilgi ve Dokuman Birimi’nden interaktif olarak öğrenilebilir. Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan birimin sorumlusu Öğretim Görevlisi Veysel Süzerer olurken, birimin sekreterya görevi de Memur Tuba Ay tarafından yürütülecek.