ARA
LANGUAGE

Genel Bilgi

Ana resim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Genel Kurul toplantısında görüşülerek, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı tüzel kişiliği olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nün amacı; Atatürk’ün eserlerini, hayat tarzını, siyasi ve askeri anlayışını incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri ve elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin benimsenmesini sağlamaktır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin lisans eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek ve öğrencilerimize, Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini tanıtarak, bu devrimlerin genç nesiller tarafından benimsenmesini sağlamaktır. Bütün bunlarla beraber her türlü Atatürkçü çağdaşlaşma faaliyetlerini desteklemek, Atatürkçü düşüncenin gerçek yönüyle algılanmasını sağlamak, doğmalardan arındırmak ve bu düşünceyi güncelleştirerek yaşatmaya katkıda bulunmak bölümümüzün amaçları arasında bulunmaktadır. Ayrıca Bingöl Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesini bölümümüz gerçekleştirmektir.