ARA
LANGUAGE

ENFORMATİK NEDİR? 

Enformatik

Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır. Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır. 

Bilginin organizasyonu ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında; bilginin iletişimi noktasında ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri sahasında kendine yer bulur.  Enformatik bu amaçlarla bilgi sistemleri üretimini konu edinir.Öncelikle üretilecek bilgi sisteminin ne olduğu,nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler.  Daha spesifik olarak enformatik bilgisayar, haberleşme ve yönetim bilimlerinin birleşiminden oluşan bir bilim dalıdır.

ENFORMATİK BÖLÜMÜNÜN KURULUŞ GEREKÇESİ 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun; Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde Enformatik Bölümü açılması konusu işlendi. 

  • Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri rektörlerine bağlı birer Enformatik bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, 
  • Kurulan bu bölümün belirtilen aşağıda belirtilen dersleri zorunlu ve seçmeli dersler olarak koordine etmeleri ve/veya gerçekleştirmeleri 2547 sayılı Kanunun 2880 Kanunla değişik 7/e maddesi uyarınca, 
  • Söz konusu bölümlerde görev alacak öğretim elemanlarının oryantasyon eğitimlerine yardımcı olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünün görevlendirilmesi, 
  • İsteyen üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinim Enformatik Bölümü için öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü ile iletişim kurmaları, araştırma görevlilerinin bu alanda lisansüstü öğretim yapmak üzere Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 2. maddesinin g fıkrası uyarınca yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın adı geçen Enstitüde görevlendirilmeleri, uygun görüldü.