ARA
LANGUAGE

Genel Bilgi

Kongre Bildiri Kitabı Yayınlanmıştır.

İş sağlığında temel amaç; çalışma hayatında çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek hususların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, güvenli bir ortamda çalışmanın sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışan sağlığının korunmasıdır. Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle sorun çözümüne yönelik oldukça ilerlemiş durumdayken, sanayileşme açısından gelişimini tamamlamamış ülkelerde problemler artarak devam etmektedir.
Çalışanların sağlık ve güvenliğinden devlet asli sorumludur. İş yaşamında devlet, çalışanlar, işverenler ve sendikalar ile birlikte işyeri hekimleri - iş güvenliği uzmanları ve onların meslek örgütleri bu alanın sosyal taraflarıdır . Önlem alındığı takdirde iş kazalarını engellemek mümkün olmasına rağmen, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO, 2009) yaptığı açıklamalara göre dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, her 15 saniyede bir işçi yaralanmakta ve her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Maddi kayıplar telafi edilebilse kaybedilen hayatları geri getirmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler, bir maliyet olarak değil iş yerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için öncelikli olarak görülmelidir.
Çalışma yerlerinde meydana gelen iş kazalarının insan odaklı olduğu düşünülse de, bireyin çalışma ortamı, insan–makine, makine–insan uyumunun sağlanması gibi etkenler göz önüne alınarak tehlikeli olabilecek durumlar, çalışma alanları ve ortamları belirlenmelidir. Bununla birlikte ülkemizde mevzuatlarla işçi sağlığı ve güvenliği çalışmaları yürütülmekte, toplum bilincini artırma yönünde kamu spotları yayınları yapılmaktadır. Her geçen gün yadsınmayacak ilerlemeler kaydedildiği bir gerçektir.
Akademik anlamda,  İş sağlığı ve güvenliği anlamında yapılan çalışmalar, uygulamanın hukuki boyutunu irdelemeli, yönetmeliklerin uygulanabilirliği varsa boşluklar tespit edilmelidir. İnsan hakları evrensel beyannamesi 23, maddesinde “herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği iş yerinde adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır”  denilmektedir, işçi sağlığı ve güvenliğinin sürdürebilmesi açısından, akademik çalışmaların önemi büyüktür. Bu anlamda yapılan çalışmaların sonuçları ilgili bakanlıkla da paylaşılmalı daha güvenli bir iş ortamına sahip Türkiye ye ulaşmalıyız.
Amaçlarımızı gerçekleştirme adına bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen kurum, kuruluş, firma ve kişilere Kongremiz düzenleme, Yürütme ve Danışmalar kurulları ile Kongre Sekretaryasına teşekkür ederiz.
DÜZENLEME KURULU
Revize Afis Tasarim 4 2