ARA
LANGUAGE

Hakkımızda

Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (BÜDAM) 02.12.2013 tarihinde almış olduğu üretim ve kullanma faaliyetleri çerçevesinde kobay, fare ve rat üretimine başlamıştır.

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında etik kurul izinleri alınmış deneysel araştırmalar araştırma laboratuvarlarımızda yürütülmektedir.

Toplam 1210 m2 kapalı alanda, Üretim birimi, Operasyon ve hospitalizasyon birimi ve İdari birimden oluşmaktadır.

Karantina (2), Sterilizasyon(1),   Muayene (1), Reaminasyon(1), Hayvanı Operasyona hazırlama(1), Operasyon(1), Post operasyon(1), Tıbbi sarf malzeme deposu(1) bulunmaktadır.

Çalışmalarımız

a)  Rat, Kobay, Fare üretimi,

b)  Deneysel araştırmaları destekleme,

c)  Eğitim faaliyetleri,

d)  Hayvan refahı,

e)  Sertifikalı ve Sağlık Raporlu deney hayvanı satışı,

Müdürlüğümüz bünyesi üretim biriminde, Rat, Kobay ve Fare üretimi 150 adet anaç Rat, 20 adet anaç Kobay ve 100 adet anaç Fare ile devam etmektedir. Üretim fazlası deney hayvanları sağlık kontrolünden geçirildikten sonra talep durumunda araştırma projelerinde kullanılmak üzere Üniversitemiz dışı araştırma kurumlarına satılmakta veya  BÜDAM’ da yapılacak çalışmalar kurumda hospitalize edilmektedir.

2016 yılında 5 adet Deneysel Araştırma projesinin 1 adedinin deneysel çalışmaları tamamlanmış, 2 adedinin şu anda deneysel çalışmaları  yapılmakta, 2 adedinin çalışmalarının başlaması için BÜBAP onayları beklenmektedir. 

Veteriner Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu Veterinerlik Bölümü öğrencilerine yönelik olarak teorik derslerin Deney Hayvanları ve Yetiştiriciliği ile ilgili uygulamaları BÜDAM bünyesinde yapılmaktadır. BÜDAM bünyesinde yürütülen Deneysel Araştırma Projelerinin araştırmacılarına yönelik olarak deney hayvanlarının tutulması, anestezisi, ilaç ve madde uygulaması, bakım, beslemesi ve hijyeni konularında teorik ve ugulamalı eğitimler yapılmaktadır.

BÜDAM bünyesinde çalışan personele, hayvanların elde edilmeleri, bakım, barınma ve kullanımları konularında, hayvanların refahıyla ilgili bilgi vermek, yürütülen deneysel araştırmalarda kullanılan hayvanları azaltma ve iyileştirme ilkeleri kapsamında bilgi vermektedir.
Kuruluşta barındırılan veya kullanılan hayvanların refahıyla ilgili olarak izleme, raporlama ve takip konularında iş akış şemaları oluşturmak ve bunları gözden geçirmektedir.
 
Üniversitemiz dışında Diğer Araştırma Kuruluşlarının ihtiyacı için Sertifikalı ve Sağlık Raporu olan Deney hayvan üretimi ve satışı yapılmaktadır.

Bu deney hayvanları ihtiyaç doğrultusunda üretilmektedir. Bu sebeten dolayı araştırmacıların bu konudaki ihtiyaç ve talepleri en az 2 ay öncesinde müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

DOSYALAR

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
2022 Güncel Fiyat Listesi
BÜDAM Çalışma İzni Belgesi
BÜDAM Yönergesi
Büdam Deney Hayvanı ve Çalışma Talep Formu ve Ekleri
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU