ARA
LANGUAGE

İletişim

Adres: Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü (BÜDAM) 12000, BİNGÖL

Müdür:  Dr. Öğr.Üyesi Aykut ULUCAN / 4060 - 5201

E-mail: aulucan@bingol.edu.tr