ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi Faaliyetleri Hakkında Senato Kararları

Üniversitemiz Senatosu 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında aşağıdaki kararları almıştır. 

(1) Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri ve Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerinin intörn eğitimleri hariç olmak üzere, birinci ve ikinci öğretim dersleri, haftalık ders programında belirtilen günde ve ilk dersin başlangıç saatinde başlayacak şekilde, Microsoft Teams üzerinden, çevrimiçi eşzamanlı (canlı-senkron) olarak işlenecektir. 

(2) Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerine verilecek Halk Sağlığı Hemşireliği dersinin uygulamalı kısmı ile Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine verilecek olan İntörn Eğitimi dersi, azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrencilerin seyreltilmesi, gruplara ayrılması suretiyle yüz yüze yapılacaktır.  

(3) Çevrimiçi eşzamanlı işlenecek tüm dersler, derse katılamayan öğrencilerin daha sonra ilgili derslere ulaşabilmesi için Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)’ne kaydedilecek ve ders dokümanları haftalık olarak dersi alan öğrencilerle paylaşılacaktır. 

(4) Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi servis dersleri, çevrimdışı eşzamansız (asenkron) olarak işlenecektir. Her bir ders için ders videoları ve ders dokümanları haftalık olarak, dersi alan öğrencilerle ilgili paylaşılacaktır. 

(5) Öğrenciler, çevrimiçi eşzamanlı işlenecek derslere en az %25 oranında katılmak zorundadır. 

(6) Öğrenciler, katkı oranı %24 olan bir ara sınava, katkı oranı %16 olan bir ödeve ve katkı oranı %60 olan bir yarıyıl sonu sınavına (final/bütünleme) tabi tutulacaktır. Ara sınavlar, ilan edilen tarihlerde çevrimiçi eşzamanlı ve süreli olarak yapılacaktır. Ödevlerle ilgili süreç öğretim elemanları tarafından LMS üzerinden yürütülecektir. 

(7) Yarıyıl sonu sınavları, dersler tamamlandıktan sonra yüz yüze veya çevrimiçi eşzamanlı yapılacaktır. Yarıyıl sonu sınavlarının yapılış şekline, pandeminin seyrini dikkate alarak, Senato daha sonra karar verecektir. 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü