ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu tarafından 27 Haziran 2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ile 16 Ocak 2020 tarih ve 31011 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Teşvik Ödemesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca üniversitemiz öğretim elemanlarının Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları 03-15 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmaya başlanacaktır. Başvuru sahiplerinin, eksik ya da yanlış beyanda bulunmaması için aşağıdaki linklerde yer alan yönetmeliklerin son derece dikkatli bir şekilde okunması büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen tarih aralığında gerçekleştirilecek olan akademik teşvik ödeneği başvurularında yalnızca 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan faaliyetler beyan edilebilmektedir. Başvurular, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU KILAVUZU dikkate alınarak yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin, aşağıdaki linklerde yer alan matbu başvuru formunu kullanarak başvuru yapmaları zorunludur. Başvuru formlarının bilgisayar ortamında doldurulması, çıktısının alınarak imzalanması ve başvuruların ekine YÖKSİS başvuru çıktısının eklenmesi gerekmektedir. Araştırıcının YÖKSİS çıktısı ile başvuru formundaki beyanları arasında tutarsızlık tespit edilmesi halinde YÖKSİS verileri dikkate alınacağından, YÖKSİS özgeçmişlerinin güncel tutulması büyük önem arz etmektedir. Başvuru sahipleri ayrıca, beyan ettikleri tüm faaliyetleri resmi belgelerle kanıtlamak zorundadır. Belgelendirilmeyen faaliyetler dikkate alınmayacaktır. Komisyonlarca talep edilen bütün belgelerin başvuru sahipleri tarafından eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

Akademik teşvik başvuruları, başvuru sahibinin kadrosunun bulunduğu bölüm veya program başkanlığına ve öngörülen takvim içerisinde yapılacaktır. Akademik teşvik başvuru ve değerlendirme takvimine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. İlgili bölüm veya program başkanlıklarında kurulacak olan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenecek olan başvurular, başvuru ve değerlendirme takviminde öngörülen süre içerisinde incelenecek ve aşağıdaki linklerde yer alan ve matbu olarak hazırlanmış Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı Formu kullanılarak kapalı zarf içerisinde bağlı bulunulan dekanlık veya müdürlük kanalıyla üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ulaştırılacaktır (Yazı İşleri Müdürlüğü, raportör: Murat YAZICI). Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı Formunun da bilgisayar ortamında doldurulması ve çıktısı alındıktan sonra başkan ve üyeler tarafından imzalanması gerekmektedir.

Akademik teşvik başvuruları sonuçlandırıldıktan sonra, teşvik ödeneği almaya hak kazananların listesi üniversitemiz web sitesinden ilan edilecektir. 2021 yılı performanslarına dayalı akademik teşvik ödemeleri, 15 Şubat 2022’den itibaren 12 ay boyunca başvuru sahiplerinin maaşlarına yansıtılacaktır.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunu

 

NOT: 1) Başvurular, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU KILAVUZU dikkate alınarak yapılacaktır.

2) Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından ilgili yönetmeliğe uygun incelenmediği değerlendirilen başvuru dosyaları, tekrar değerlendirilmek üzere ilgili komisyona iade edilecektir.

3) Covid-19 Pandemisi tedbirleri kapsamında 2021 Yılı Başvurularında kanıtlayıcı belgeler/ekler CD/Flash bellek’ te Klavuzda Belirtilen (CD/Fash bellek’e konulacak bütün eserler YÖKSİS çıktısındaki Eser No ile numaralandırılmalıdır). YÖKSİS çıktısı, Başvuru Formu ve Komisyon Tutanakları çıktıları alınarak imzalanmalı ve ıslak imzalı olarak sunulmalıdır. Alt komisyonlar, Pandemi tedbirlerine uyarak çalışmalarını yürütmelidir.

1- 2021 Yılı Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

2- 2021 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

3- Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

4- Akademik Teşvik Ödemesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

5- Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

6- Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı Formuna ulaşmak için tıklayınız.

7- Düzeltmede YÖKSİS Başvuru Tarihinin Güncellenmesi ve Kabul Edilecek Başvurular ile ilgili açıklama için tıklayınız.

8- Örnek Şablon için tıklayınız.