ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

2022 Yılı Akademik Teşvik Geçici Başvuru Sonuçları

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca belirlenen takvime uygun olarak toplanmış ve Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarından gelen başvuru dosyalarını ilgili yönetmelik uyarınca değerlendirmiştir. Geçici puanlama listeleri üniversitemiz internet sitesinde daha önceden belirlenen takvime uygun olarak yayınlanmıştır. Geçici başvuru sonuçları, 23 - 27 Ocak 2023 tarihleri arasında Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacak yazılı itiraz neticesinde yeniden değerlendirilecektir. Tespit edilen ve açıklama kısmında belirtilen eksik belgelerin yönetmelik uyarınca dilekçe ekine (CD/Flash bellek) eklenmesi zorunludur (İtiraz dilekçesi Komisyonuna hitaben yazılmalıdır).

2022 yılı akademik teşvik başvurularında kanıtlayıcı belgelerin/eklerin CD/Flash bellek’te Klavuzda belirtilen şekilde isimlendirilerek sunulması (CD/Fash bellek’e konulacak bütün eserlerin YÖKSİS çıktısındaki Eser No ile numaralandırılması) gerekmektedir. İtiraz dilekçesinin çıktısının alınarak imzalanması ve ıslak imzalı olarak sunulması gerekmektedir. 2022 Yılı Akademik Teşvik Geçici Başvuru Sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

2022 Yılı Akademik Teşvik Geçici Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.