ARA
LANGUAGE

DUYURULAR

Bingöl Üniversitesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Bingöl Üniversitesi 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

  1. Tüm öğretim düzeylerinde teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze öğretim modeliyle yapılacaktır. Bunula birlikte, fiziki imkânların, salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan derslerin en fazla % 40’ının ve tezsiz lisansüstü derslerinin çevrimiçi yapılmasına,
  2. Uzaktan öğretimle çevrimiçi verilecek derslerin üniversitemizin 18.02.2021 tarih ve 2021/3-1 sayılı senato kararında belirlendiği şekilde yürütülmesine,
  3. Tüm öğretim düzeylerinde yer alan dersler için öğretim materyalinin (ders notu, ders videosu, vs.) Bingöl Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yüklenmesine,
  4. Yüz yüze dönüşümlü ve seyreltilmiş yürütülen derslerde gerektiğinde pandemi riskini azaltmak üzere şube sayısının artırılabileceğine, ders süresinin her bir ders saati için 30 dakikadan az olmamasına, bu konudaki uygulamaya ilgili akademik birim ve program yöneticilerinin karar vermesine,
  5. Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına ancak pandeminin seyrine göre sınavların yapılma usul ve esaslarının yeniden değerlendirilebileceğine,
  6. Üniversite akademik ve idari personeli, üniversite personeli olmayan çalışanlar, öğrenciler ve misafirlerin yerleşkelere HES Kodları ile giriş yapmaları gerektiğinden, yerleşkelere girmek istediği tarihten en az 15 gün öncesinde iki doz aşı olmayanlar için 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması gerektiğine,
  7. Pandeminin seyrine göre süreç içerisinde yeni düzenlemeler yapılabilmesine karar verilmiştir.