ARA
LANGUAGE

HABERLER

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısı’na Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısı’na katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, üniversitelerin, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurum olduğunu söyledi.

“Üniversitelerimizden Bir Yenilik Beklenmektedir”

Üniversitelerin "Girişimci Üniversite Modeli", "Bölgesel İnovasyon Sistemleri" ve "Odaklanmış Üniversite Yaklaşımı"na ilişkin değerlendirmede bulunan Özvar, "Aslına bakarsanız üniversitelerimizden, yönetimlerinden bir inovasyon, bir yenilik beklenmektedir. Yani bölge insanın kültür yapısı, eğitim düzeyi, ananeleri, aile yapıları, mensubiyetleri üzerinden çalışmak suretiyle üniversitelerimizin bölge insanının kalkınmasına yönelik çok farklı modeller geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Üniversitelerimiz ve yönetimlerimiz bütün öğretim elemanlarını seferber etmek suretiyle faaliyette bulunduğu şehre yönelik fevkalade ciddi ve sistematik gözlemler yapmak zorundadır. Gündelik hayatın içine girmek suretiyle esnafından ilkokul öğrencisine, hekimlerinden annelere, pek çok kesimi, çok yakından bizzat gözlem yapmak ve bu gözlemleri sistematik hale getirmek, bunların notlarını almak suretiyle üzerinde çalışarak yapabileceği bir iştir" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz, Bölgenin ve Şehrin Turisti Olmamak Zorundadır"

Rektörlerden, içinde bulundukları bölgeye yönelik çok sistematik gözlemler yapmalarını ve bunlarla alakalı envanter çıkartmalarını isteyen Prof. Dr. Özvar, işletmelerin ve yerel toplulukların ihtiyaçlarına göre belirlenen öğrenci projeleri aracılığıyla bölgedeki öğrencilerin üretkenliklerini artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin okudukları şehrin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini aktaran Özvar, konuşmasına şöyle devam etti: "Burada okuyan öğrencilerimiz, bölgenin ya da şehrin turisti olmamak zorundadır. Bu bölgenin bir parçası haline getirilmek zorundadır. Bu bölgenin üretken bir parçası olmak durumundadır. Bu da ancak öğrenci projeleriyle gerçekleştirilebilecek bir misyondur. Son dönemde ülkemizde bölgesel gelişmeyi ve bu gelişmenin paydaşları arasındaki sinerjiyi geliştirecek yeni enstrümanlar ortaya çıkmıştır. Her ile bir üniversite kurulması, teknokentlerin yaygınlaşması, teknoloji transfer ofisleri ve kalkınma ajanslarının kurulması, Ar-Ge fon kaynaklarının çeşitlenerek artması, bu gelişmelerin göze çarpan uygulamalardan sadece bir kısmıdır. Bu enstrümanlar ve ara yüzler sayesinde üniversitelerimiz, bulundukları bölgenin ihtiyaçları ve sahip oldukları potansiyeli uyumlandırma yolunda önemli başarılara imza atmışlardır."

“Üniversitelerimizin Misyon Farklılaşmasına Önem Veriyoruz”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, YÖK olarak son dönemde, özel önem verdikleri konulardan birisinin de ‘üniversitelerde misyon farklılaşması’ olduğunu hatırlatarak, temel çıktılarda birbirine benzeyen üniversitelerin, eğitim-öğretim ve araştırmada beklenen evrensel niteliklerden taviz vermeden, bulundukları coğrafyanın muhitin ihtiyaçları ve nihayet sahip oldukları potansiyel ve kapasiteye göre stratejilerini gözden geçirerek farklılaşabilmesi gerektiğini dile getirdi.

YÖK olarak, yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde "kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı" bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini vurgulayan Özvar, "Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Üniversitelerin, Birbirinin Benzeri Olma Yönünde Eğilimi Var"

Üniversitelerin gelişimindeki sorunlara yönelik de değerlendirmede bulunan Özvar, konuşmasında ayrıca şunları kaydetti: "Bugün yükseköğretim sistemimizde üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilim sergilediği görülüyor. ‘Falanca üniversitede bu fakülte var, bizim üniversitede de bu fakülte olsun, falanca üniversitede şu enstitü var, bizde de aynısı olsun' tarzı beklentiler aslında üniversiteyi farklılaştırmıyor, üniversiteyi birbirine benzetiyor. Bu noktada rekabet ve etkinliğin sağlanabilmesi için her üniversitemiz kendisini diğer üniversiteden tefrik edecek hususiyetlerin üzerinde çalışması ve bu konu üzerine odaklanmasının fevkalade önemsiyor ve destekliyoruz."

‘‘Bölge Üniversiteleri Arasındaki İş Birlikleri Bakımından Bu Toplantı Önemlidir’’

Toplantıda söz alan Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 17 üniversitenin katılımıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘‘ÜNİDAP çatısı altında yer alan üniversitelerle çok önemli iş birliklerimiz bulunmaktadır. Örneğin Bingöl Üniversitesi koordinatörlüğünde Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (UYGAR)’ni kurduk. İnönü Üniversitesi ile Diş Hekimliği alanında iş birliği faaliyetlerimiz; Fırat, Tunceli ve Muş Üniversiteleri ile de akademik iş birliklerimiz devam etmektedir. Bölgesel kalkınma alanında da devam eden birçok proje ve çalışmamız var. Bu çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. SÜTAŞ’ın Bingöl’de ballı süt üretimine başlaması, Bingöl Üniversitesi’nin pilot üniversite seçilmesinin bir sonucudur. Bu sürece katkısı olan ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum’ dedi.

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısı’na ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi, bir yıl olan dönem başkanlığı görevini tamamlayarak Bingöl Üniversitesi’ne devretti. ÜNİDAP 6. Dönem Toplantısı Bingöl Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacak.