ARA
LANGUAGE

HABERLER

Üniversitemizde ‘‘Tecvid (Vakıf-İbtida) Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kıraat İlmi Enstitüsü ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edilen “Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı – Kıraat İlmi Enstitüsü Tecvid (Vakıf-İbtida) Çalıştayı” 18 Kasım 2021 tarihinde Üniversitemiz Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde 4 oturum halinde gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya; Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Prof. Dr. Nihat Temel, Prof. Dr. M. Emin Maşalı, Prof. Dr. Mehmet Dağ, Doç. Dr. Muhammed Abay, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr Hassan Çiftçi, Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Prof. Dr. İ. Yasin Erdoğan, Genel Sekreterimiz Öğr. Gör. Mesud Öğmen, Dekanlarımız, kurum müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

“Bu Bir İhtiyaçtır ve Bu İhtiyacın Varlığını Hissediyorduk”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bizim açımızdan önemli bir gün. Çünkü kıraat ilmi bölgemiz için çok önemli. Bölgemizde medrese geleneği çok güçlü, ancak kıraat ile ilgili zayıf yönlerimiz var. Bunu düşünerek 2017 Türkiye’de ilk Kıraat Merkezini kurmuş olduk. Bununla yetinmedik 2019 yılında Türkiye’de ilk Kıraat İlmi Enstitüsü’nü Bingöl Üniversitesi’nde kurduk. Bu bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyacın varlığını hissediyorduk. İnşallah bu enstitümüz ve kıraat merkezimiz ile Kur’an ve ezan okumadaki eksikliklerimizi gidermiş olacağız. İyi ve verimli bir çalıştay olduğuna inanıyorum. Türkiye’de kıraat alanıyla ilgili uzman olan hocalarımız aramızda. Kıraat çalıştaylarımızın hem enstitümüzün hem de kıraat merkezimizin tanınırlılığını artıracağından, hem de Diyanet İşleri Başkanlığımız ile iş birliğimizin artırmasına katkı sağlayacağından dolayı önemsiyoruz. Programa katkılarından dolayı Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin’e, sunum yapacak tüm arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü Üniversiteler Tarihinde İlktir”

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, “Türkiye’de ilk defa üniversitelerde kıraat enstitüleri açılmaya başlandı. Bingöl Üniversitesi Kıraat İlmi Enstitüsü üniversiteler tarihinde ilktir. Rektörümüzün talebi birlikte Bingöl Üniversitesi ile beraber bir çalıştay yapmaya karar verdik. Bu çalıştaylarla nihai hedeflerimizden bir tanesi de bu çalıştaylardan Kur’an kursları ve imam hatiplerimizde kullanmak üzere iyi seviyede tecvid kitabı yazmaktır. İnşallah yapacağımız bu çalıştayla bu hedefimize de dışardan ışık tutacaktır. Çalıştayın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Dört Oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın birinci oturumunda açılış ve protokol konuşmaları yapılırken ikinci oturumunda, Doç. Dr. Recep Koyuncu, ‘Vakıf ve ibtidanın tarihsel süreci, konusu, amacı, bağlayıcılığı’, Doç. Dr. Muhammed Abay, ‘Gelenekten Günümüze Mushaflarda Vakıf İşaret Sistemi’, Arş. Gör. Naci Demirci, ‘Tecvid İlmi Zaviyesinden Vakf ve İbtida’ konulu tebliğ sunumları yapıldı. Bu oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Dağ yaptı.  

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Nihat Temel’in yaptığı üçüncü oturumda; Dr. Muhammed Coşkun, ‘Secavendi’nin vakıf sisteminin yeniden okunması’, Dr. Mehmet Kara, ‘Vakf-ı lazım ve vakf-ı caizi doğru anlama’, Kuran Kursu Öğreticisi Mücella Hacımısıroğlu, ‘Farklı Yönleriyle Vakf-ı Muânaka’, Kuran Kursu Öğreticisi Tuba Çoban, ‘Vakf-ı la’nın mantıksallığı ve işlevselliği’ konulu tebliğler sunuldu.

Değerlendirme ve Kapanış oturumu olan dördüncü oturumunu yöneten, Hafiz Osman Şahin, Prof. Dr. Nihat Temel, Prof. Dr. M. Emin Maşalı, Prof. Dr. Mehmet Dağ ve Doç. Dr. Muhammed Abay, çalıştayda sunulan tebliğleri ve yapılan sunumları değerlendirdi.

Tecvid (Vakıf-İbtida) Çalıştayı, sunulan tebliğlerin daha sonra basımı yapılarak kitap haline getirileceği ifade edilerek, dilek ve temennilerle bitirildi.